Projecten

AAC Follow-up

In dit project onderzoeken we wat de optimale training en ondersteuning is voor de volwassen communicatiepartners van een kind met CMB bij het gebruik van een spraakcomputer. Dit project verduidelijkt wat zij nodig hebben om de technologische mogelijkheden die er zijn beter te kunnen benutten.

Ga naar project

Voorlichting en Kennisoverdracht

We maken producten waardoor mensen in onze maatschappij meer leren over het leven met een communicatief meervoudige beperking.

Ga naar project

Mijn geluk in beeld

Mensen met CMB ervaren vaak problemen in de communicatie. Wij brengen in kaart wat een persoon met CMB gelukkig maakt.

Ga naar project

Werkzame elementen communicatieve behandeling

We onderzoeken wat goed werkt in de behandeling van kinderen met CMB. Van welke activiteiten leren kinderen heel veel? Welk materiaal gebruiken ze graag? Op verschillende manieren verzamelen we informatie over wat goed werkt.

Ga naar project

Dynamisch Assessment

Ontwikkelen van handvatten voor het onderzoeken van mogelijkheden om te leren bij mensen met CMB. Zodat professionals en ouders de juiste ondersteuning kunnen bieden om het leren te verbeteren.

Ga naar project

Beter beeld van CMB

We gaan een Minimale Dataset Communicatief Meervoudige Beperkingen (MDS-CMB) ontwikkelen. Dit is een set vragen voor professionals die gegevens verzamelen over mensen met CMB.

Ga naar project

(H)erkenning CMB

We helpen artsen en andere zorgverleners om mensen met een communicatief meervoudige beperking zo vroeg mogelijk in hun leven te herkennen. 

Ga naar project