Minimale dataset CMB

Doel

Er is een Minimale Dataset CMB waarbinnen op systematische en uniforme wijze gegevens over CMB verzameld en gedeeld worden, naar analogie van MDS-Verstandelijke beperking.

Activiteiten 2020

  1. Informatie over MDS-VB inwinnen, ten behoeve van infrastructuur en do’s/don’ts MDS-CMB;
  2. Inventarisatie van passende meetinstrumenten voor dataverzameling MDS via literatuur- en praktijkonderzoek;
  3. Expertmeeting met professionals en ervaringsdeskundigen om inhoud en vorm MDS-CMB te bepalen;
  4. Voorwaardenonderzoek ICT, dataopslag en data warehousing;
Terug naar overzicht