DeelkrachtBeter Beeld van CMB: Samen kennis verzamelen via een dataset

Beter Beeld van CMB: Samen kennis verzamelen via een dataset

Eind april start de pilot Beter Beeld van CMB: Samen kennis verzamelen via een dataset. Kentalis en Milo verzamelen gegevens over mensen met CMB nu nog op hun eigen manier. Om meer kennis te krijgen over mensen met CMB is het belangrijk om samen te werken en gegevens bij elkaar te verzamelen in een dataset. Zo leren we van en met elkaar. We leren meer over:

  • wat goede zorg is voor mensen met CMB. We leren bijvoorbeeld welke behandelingen goed werken
  • verschillen en overeenkomsten tussen mensen met CMB

Het is veel werk om een dataset op te zetten waarin we samen onze gegevens verzamelen. Er moet rekening gehouden worden met organisatorische en technische zaken, maar natuurlijk ook met de wensen van professionals en ouders. Op basis van diverse gesprekken met hen ontwikkelden we een concept-werkwijze van verzamelen van gegevens voor de dataset. Binnen de pilot Beter beeld van CMB proberen we deze concept-werkwijze uit. Dit geeft ons nog meer informatie over hoe de uiteindelijke werkwijze en dataset eruit moeten zien. Zowel Kentalis als Milo benaderen vanuit hun eigen organisatie beide 15 behandelcoördinatoren om de concept-werkwijze voor de dataset uit te proberen en hun mening hierover met ons te delen.

Kijk voor meer informatie bij het project Minimale dataset CMB.

Terug naar overzicht