Persoonlijk Welbevinden Profiel

Doelen

 1. Er is binnen de woonzorg een (flexibel) Persoonlijk Welbevinden Profiel (PWP) dat fungeert als een ID die de persoon met CMB en zijn omgeving als kwaliteitsstandaard gebruiken in omgang met elkaar.
 2. Het PWP wordt samen met het sociale netwerk en passende sociaal-emotionele behandeling ingevuld.

Activiteiten 2020

 1. Domeinen van welbevinden in kaart brengen door:
  • (a)  Literatuuronderzoek;
  • (b)  Inventarisatie van bestaande methodieken en behandelingen in de sector;
  • (c)  Expertbijeenkomsten (o.a. ouders, personen met CMB, professionals);
  • (d)  Starten met het ontwikkelen van het PWP (loopt door in 2021);
  • (e)  Starten met ontwikkelen van handleiding (loopt door in 2021).
 2. Starten met ontwikkelen van sociaal-emotionele behandeling ten behoeve van PWP (loopt door in 2021).
Terug naar overzicht