Ontwikkelen van handvatten voor het onderzoeken van mogelijkheden om te leren bij mensen met CMB. Zodat professionals en ouders de juiste ondersteuning kunnen bieden om het leren te verbeteren.

Meer zicht op mogelijkheden voor leren bij mensen met CMB

Looptijd: 2020 – 2026

 

Wat kan mijn kind met CMB leren? Wat moeten wij doen om dit kind te helpen bij het leren?

Klik om te vergroten

Deze vragen stellen ouders en begeleiders zich regelmatig. Door de verschillende problemen die mensen met CMB hebben, is het moeilijker om de mogelijkheden voor leren te ontdekken. Het afnemen van een test is lastig. Ook laat een test niet zien wat iemand echt kan in het dagelijks leven. Hierdoor is er een grotere kans dat we iemand met CMB verkeerd inschatten. Dit zorgt ervoor dat we de ontwikkeling van mensen met CMB niet goed ondersteunen. We bieden bijvoorbeeld te weinig of juist te veel ondersteuning. Het is daarom belangrijk dat we de mogelijkheden van mensen met CMB goed in beeld kunnen brengen.

Wat doen we in het project?
We ontwikkelen handvatten voor ouders en professionals om de mogelijkheden van mensen met CMB goed in te schatten. Bijvoorbeeld een overzicht met tips of een scholing voor therapeuten. Dit doen we door eerst goed na te gaan wat er nodig is. We onderzoeken dit op verschillende manieren:

 • Wat is al bekend over het leren bij mensen met CMB en hoe je dit in kaart brengt. Wat schrijven onderzoekers hierover in wetenschappelijke artikelen? Wat zeggen experts over welke manieren van onderzoek geschikt zijn voor mensen met CMB?
 • Wat vinden naasten van mensen met CMB belangrijk. We praten met ouders of andere familieleden van mensen met CMB. Wat willen zij weten over de ontwikkeling en het leren? Welke rol kunnen zij spelen bij het in beeld brengen van de mogelijkheden?
 • Wat vinden professionals belangrijk. We vragen professionals in zorg en onderwijs wat zij nodig hebben om mogelijkheden in beeld te brengen. Wat vinden ze nu moeilijk en wat gaat er al goed?

Wat levert het project op?
Met de informatie die we verzamelen, ontwikkelen we producten om de mogelijkheden van mensen met CMB in beeld te brengen. Wat voor soort product weten we nog niet precies. Dat is afhankelijk van de informatie die we verzamelen. Het kan een training zijn voor professionals of een handleiding met tips. Maar het kunnen ook video’s zijn met voorbeelden voor ouders en begeleiders. De vorm van het product bepalen we dus tijdens het project.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het deelprogramma Doofblind.

Team

 • Nina Wolters-Leermakers, projectleider/onderzoeker – Kentalis
 • Margje van der Schuit, onderzoeker – Kentalis
 • Ulrika Klomp, onderzoeker – Kentalis
 • Maartje ten Hooven-Radstaake, onderzoeker – Milo
 • Selsela Hasami, gedragskundige – Milo
 • Hanneke van Gennip-Kuijpers, gedragskundige – Kentalis
 • Arianne Breure, kennisontwikkeling – Kentalis
 • Rita Gerkema-Nijhof, gedragskundige – Kentalis
 • Moniek Beuker, gedragskundige – Kentalis
 • Meike de Beer, klinisch linguïst – Kentalis
 • Mariette Veldman-Das, logopedist – Kentalis
 • Ilona Boer-van Schijndel, intern begeleider – Kentalis
 • Stijn Deckers, onderzoeker – Milo
 • Bernadette van Esch, ervaringsdeskundige

Contact

Terug naar overzicht