Dynamisch Assessment

Doelen

  1. Er is een praktijkgids met daarin richtlijnen DA-werkwijze, die zicht geeft op het leerpotentieel van de persoon metCMB en hoe behandelaars dit leerpotentieel kunnen ondersteunen en stimuleren.
  2. Er is een Dynamisch LeerProfiel (DLP), waarin uiteen wordt gezet wat het leerpotentieel van de persoon metCMB is, wat deze persoon nodig heeft om tot leren te komen, alsmede hoe behandelaars het leren kunnen

    ondersteunen en stimuleren.

Activiteiten 2020

  1. Ophalen (internationale) voorbeelden, literatuurstudie, ontbrekende kennis.
  2. Inventarisatie van huidige (statische) testmogelijkheden en behandelmogelijkheden.
  3. Focusgroep: bepalen wat test- en behandelmogelijkheden zijn via een dynamische werkwijze.
  4. Ontwikkelen praktijkgids dynamisch assessment en mogelijk bijbehorend scholingsaanbod.
  5. Starten met ontwikkelen van Dynamisch Leerprofiel (loopt door in 2021).
Terug naar overzicht