DeelkrachtOverzicht Werkzame elementen in de groepsbehandeling

Overzicht Werkzame elementen in de groepsbehandeling

Wat werkt bij jonge kinderen met TOS?

… Volgens ouders?

… Volgens behandelaren?

… Volgens een literatuuronderzoek?

In het project Werkzame Elementen 0-5 brachten we de elementen van de groepsbehandeling bij jonge kinderen met TOS in kaart. Denk bijvoorbeeld aan indirecte therapie met ouders of multidisciplinair werken, maar ook aan het gebruik van taalstimulerende interactietechnieken of interactief voorlezen.

Werkzame elementen in de groepsbehandeling

Document Werkzame elementen

Klik om te vergroten

Screening Morfosyntaxis op basis van Spontane Taal 0-5 jaar

Screening Morfosyntaxis op basis van Spontane Taal 0-5 jaar

Klik om te vergroten

Deze elementen hebben we verzameld in het document ‘Werkzame Elementen in de groepsbehandeling voor jonge kinderen met TOS’. In deze interactieve PDF vind je welke elementen als werkzaam worden ervaren door ouders en professionals en wat volgens het literatuuronderzoek uit 2022 gezegd kan worden over de effectiviteit van elementen. De PDF is bedoeld om professionals te ondersteunen bij het evidence informed werken en kan dienen als naslagwerk.

Terug naar overzicht