TOS 0-5 jaar

In het deelprogramma TOS 0-5 jaar brengen we de kenmerken van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en van jonge kinderen met een TOS en daarnaast ook een spraakontwikkelingstoornis (SOS) in beeld. We doen dit in de projecten: TOS-profiel en Handreiking Spraakontwikkelingsstoornissen 0-5.

Bekijk projecten

TOS 5-18 jaar

In het deelprogramma TOS 5-18 brengen we niet alleen de taal- en communicatieproblemen van kinderen met TOS in beeld, maar ook de problemen op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren en leren. We doen dit in de projecten: Taal in Zicht, TOS profiel in de tijd, Handreiking Grammatica en Handreiking Spraakontwikkelingsstoornissen 5+.

Bekijk projecten

TOS 18+

In het deelprogramma TOS 18+ ontwikkelen we een behandelprogramma op maat van jongeren met TOS van 16 jaar en ouder. Het project BreakOut4TOS maakt een interventie gericht op het stimuleren van zelfinzicht en zelfstandigheid.

Bekijk projecten