TOS 0-5 jaar

In het deelprogramma TOS 0-5 jaar brengen we de kenmerken van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en van jonge kinderen met een TOS en daarnaast ook een spraakontwikkelingstoornis (SOS) in beeld. We doen dit in de projecten: TOS-profiel en Handreiking Spraakontwikkelingsstoornissen 0-5.

Bekijk projecten

TOS 5-18 jaar

In het deelprogramma TOS 5-18 brengen we niet alleen de taal- en communicatieproblemen van kinderen met TOS in beeld, maar ook de problemen op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren en leren. We doen dit in de projecten: Taal in Zicht, TOS profiel in de tijd, Handreiking Grammatica en Handreiking Spraakontwikkelingsstoornissen 5+.

Bekijk projecten

TOS 18+

In het deelprogramma TOS 18+ ontwikkelen we een hulpmiddel op maat voor jongeren met TOS van 10 jaar en ouder. Het project Com-Pas ontwikkelt een pas en app gericht op ondersteuning in communicatieve situaties.

Bekijk projecten