Projecten

Taalstimulering Thuis

We ontwikkelen een nieuw ouderprogramma dat ouders vaardigheden leert om de taalontwikkeling te stimuleren in de dagelijkse interactie met hun kind met TOS.

Ga naar project

Spraakmakend Junior

We onderzoeken hoe je de problemen met spreken het beste kunt ontdekken en hoe je kinderen met SOS het beste kunt helpen.

Ga naar project

Taal in Zicht

Met Taal in Zicht volgen we 600 kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 20 jaar lang in hun ontwikkeling.

Ga naar project

Toegankelijkheid

Voor kinderen en volwassenen met TOS willen we de toegankelijkheid verbeteren van zorg en voorzieningen in de zintuiglijk gehandicaptenzorg en het sociale domein.

Ga naar project

TOS Informatiepunt

De ontwikkeling van een website met betrouwbare informatie over TOS, bedoeld voor mensen met TOS, hun directe omgeving en zorgprofessionals.

Ga naar project

Samen met sociaal domein

We bekijken hoe we in de zorg voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) beter kunnen samenwerken met de kinderopvang en consultatiebureaus.

Ga naar project

Samen met ouders

In dit project onderzoeken we hoe we de samenwerking tussen ouders van kinderen met TOS en professionals kunnen verbeteren.

Ga naar project

Werkzame elementen

Jonge kinderen met een (vermoeden van) TOS vinden het lastig om de juiste woorden en zinnen te zeggen. Wat werkt goed bij deze jonge kinderen?

Ga naar project

TOS-profiel

In dit project kijken we naar factoren (eigenschappen) van het jonge kind met (een vermoeden van) TOS.

Ga naar project