Het project ‘Wat Werkt voor Wie?’ gaat door op de projecten ‘Werkzame Elementen 0-5’ en ‘TOS-profiel 0-5’ (Deelkracht 2020-2023). We onderzoeken hoe Nederlands met Gebaren (NmG) helpt in de groepsbehandeling van jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS. Met deze kennis kunnen we beter maatwerk bieden in de ZG-zorg voor deze kinderen.

Looptijd
2023-2026

In ‘TOS-profiel 0-5′ hebben we onderzocht welke factoren belangrijk zijn in de ontwikkeling van jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS. Bijvoorbeeld of een kind goed te verstaan is. Hoeveel woorden het kind kent. En of het kind meertalig is. We hebben gepraat met professionals, zoals logopedisten. We hebben ook gekeken naar wat er bekend is uit eerder onderzoek. Hierdoor weten we beter waar we op moeten letten tijdens de behandeling. Op basis hiervan hebben we een advies geschreven. Daarin staat welke factoren we moeten meten in de behandeling. En op welke manier we die factoren het beste kunnen meten bij de kinderen.

In ‘Werkzame Elementen 0-5′ onderzochten we welke onderdelen van de behandeling van jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS goed werken. We hebben dit gedaan door ouders en professionals te interviewen. Daarnaast hebben we een literatuuronderzoek gedaan. Hierdoor hebben we een overzicht gekregen van de onderdelen die goed werken. Eén van deze onderdelen is Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG). Ouders en professionals zeiden dat NmG goed werkt voor kinderen op de behandelgroep. Maar er is nog weinig onderzoek naar gedaan. Daarom weten we nog niet goed voor welke kinderen  NmG het beste werkt.

In het project ‘Wat Werkt voor Wie?’ ronden we de projecten ‘TOS-profiel 0-5‘ en ‘Werkzame Elementen 0-5’ af en delen we de resultaten. Vanaf 2024 onderzoeken we ook voor wie NmG het beste werkt. We bekijken of de werkzaamheid van NmG bijvoorbeeld samenhangt met de verstaanbaarheid, de woordenschat of meertaligheid van de kinderen. Hierdoor kunnen we in de behandeling uiteindelijk beter aansluiten op wat ieder kind nodig heeft.

Team

 • Annette Scheper, Projectleider en senior onderzoeker – Kentalis
 • Iris Duinmeijer, Senior onderzoeker – NSDSK
 • Bernadette Vermeij, Onderzoeker – NSDSKLogo Wat werkt voor wie. Vier vuisten op elkaar.
 • Emma Everaert, Senior onderzoeker – Auris
 • Luisa de Heer, Junior onderzoeker – NSDSK
 • Lisanne Geurts, Junior onderzoeker – Auris
 • Lisa van Eijl, Junior onderzoeker – Kentalis
 • Esther Fontein, Gedragskundige – Kentalis
 • Meike de Beer, Linguïst – Kentalis
 • Maartje Stephan, Gedragskundige – NSDSK
 • Melanie Broekmeulen, Gedragskundige – Auris
 • Margo Schols, Gedragskundige – Adelante
 • Jolanda Schoenmakers, Gedragskundige – Libra
 • Wilma Klaster, Linguïst – Pento
 • Armelle Demmers, Ervaringsdeskundige ouder

Contact
Annette Scheper, a.scheper@kentalis.nl
Emma Everaert, e.everaert@auris.nl
Iris Duinmeijer, iduinmeijer@nsdsk.nl

Terug naar overzicht