DeelkrachtTOS-profiel

TOS-profiel

In dit project kijken we naar factoren (eigenschappen) van het jonge kind met (een vermoeden van) TOS. We onderzoeken de invloed van die factoren op drie gebieden: de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en communicatieve participatie. Ook kijken we naar factoren van de omgeving. Met de resultaten kunnen we kinderen met (een vermoeden van) TOS nóg beter volgen in hun ontwikkeling.

Ontwikkeling van het jonge kind met TOS: wat is belangrijk?

Looptijd: januari 2020 – december 2022

Klik om te vergroten

Op de behandelgroepen volgen we kinderen met een (vermoeden van) TOS in hun ontwikkeling. Dit doen we op belangrijke gebieden, zoals de taalontwikkeling. Met dit project willen we het volgen van de ontwikkeling verbeteren. Daarom onderzoeken we welke factoren invloed hebben op de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en communicatieve participatie. Om de belangrijkste factoren te kunnen ontdekken doen we literatuuronderzoek. Ook interviewen we ouders en bevragen we behandelaren.

Team

 • Brigitta Keij/Roxette van den Bosch (projectleider), onderzoeker bij Auris
 • Annette Scheper (projectleider), onderzoeker bij Kentalis
 • Bernadette Vermeij (projectleider), onderzoeker bij de NSDSK
 • Karin Wiefferink, onderzoeker bij de NSDSK
 • Wendy Bliekendaal, onderzoeker bij Auris
 • Lisa Veldt, onderzoeker bij Kentalis
 • Luisa de Heer, onderzoeker bij de NSDSK
 • Esther Fontein, GZ-psycholoog bij Kentalis
 • Maartje Stephan, orthopedagoog en GZ-psycholoog bij de NSDSK
 • Lotte van Tilburg, orthopedagoog bij Auris
 • Marianne van Wee, klinisch linguïst en logopedist bij Kentalis
 • Wilma Klaster, klinisch linguïst bij Pento
 • Suzanne Leeuw, GZ-psycholoog en behandelcoördinator bij Pento
 • Jolanda Schoenmakers, psycholoog en behandelcoördinator bij Libra
 • Marijke Zoons, spraak-taalpatholoog bij Adelante

Contact

Terug naar overzicht