DeelkrachtTaalstimulering Thuis

Taalstimulering Thuis

Een ouderprogramma moet ouders helpen de taalontwikkeling van hun kind met TOS beter te stimuleren. In dit project onderzoeken we wat goed werkt in deze programma’s. We brengen in kaart wat er ontbreekt in bestaande ouderprogramma’s. En bekijken hoe we ouders die niet meedoen aan cursussen, wél kunnen betrekken. Op basis daarvan maken we een nieuw ouderprogramma. 

Doel

Het ontwikkelen van een nieuw ouderprogramma dat ouders vaardigheden leert om de taalontwikkeling te stimuleren in de dagelijkse interactie met hun kind met TOS.

Looptijd

2023 t/m 2026

Het project

Ouders van kinderen met TOS willen graag goed communiceren met hun kind, maar ervaren dat dat vaak moeilijk gaat. In de ZG-behandeling betrekken we ouders steeds bij de behandeling. Op deze manier verbeteren we de interactie tussen ouders en kind. Dit heeft weer een positieve invloed op de taalontwikkeling van het kind met TOS.

De ZG-instellingen maken gebruik van verschillende ouderprogramma’s. Op deze manier verbeteren we de ouder-kind interactie. In deze programma’s leren ouders technieken. Deze technieken verbeteren de taalontwikkeling (bijvoorbeeld recasting en modelling). We weten uit eerder onderzoek dat dit soort ouderaanbod helpt. De interactie tussen ouder en kind verbetert en daardoor groeit de taal van jonge kinderen met TOS.

We brengen in het project Taalstimulering Thuis de verschillende ouderprogramma’s in kaart die de ZG-instellingen nu inzetten. We onderzoeken wat werkt in dit ouderaanbod. We brengen in kaart wat we op dit moment missen in de ouderprogramma’s. We weten bijvoorbeeld dat sommige ouders niet meedoen met het ouderaanbod. Deze ouders willen we toch bereiken.

We maken op basis ons onderzoek een nieuw programma voor ouders van kinderen met TOS. Dit programma zullen alle ZG-instellingen inzetten. Het nieuwe ouderprogramma richt zich op álle ouders van jonge kinderen met TOS. Ouders die we normaal gesproken niet bereiken, kunnen hierdoor toch meedoen met ons programma.

In dit project werken onderzoekers en professionals van Auris, Kentalis, NSDSK, Pento, Libra en Adelante samen. Daarnaast doen ouders van kinderen met TOS mee. Zij helpen mee met de ontwikkeling van het ouderprogramma.

Team

 • Minou Knepflé, Projectleider
 • Inge van Dijke, Junior onderzoeker, Auris
 • Mariska van Bochove, Professional, Auris
 • Jildou Harmse, Professional, Auris
 • Miriam van Hof, Professional, Auris
 • Leanne Rook-Janssen, Senior onderzoeker, Kentalis
 • Lisa van Eijl, Junior onderzoeker, Kentalis
 • Marianne van Wee, Professional, Kentalis
 • Janieke van Veen, Professional, Kentalis
 • Susan Arts, Professional, Kentalis
 • Karin Wiefferink, Senior onderzoeker, NSDSK
 • Maaike Diender, Senior onderzoeker, NSDSK
 • Luisa de Heer, Junior onderzoeker, NSDSK
 • Sietske Kronenburg, Professional, NSDSK
 • Lonneke Niehe, Professional, NSDSK
 • Saskia Veentjer, Professional, NSDSK
 • Myrthe Rosbeek, Professional, Adelante
 • Steffie van Ool, Professional, Libra
 • Jolanda Schoenmakers, Professional, Libra
 • Liesbeth de Bruin, Professional, Pento
 • Renate Maljers, Professional, Pento

Contact

Darlene Keydeniers, d.keydeniers@auris.nl

Terug naar overzicht