Taal in Zicht

Identificeren van voorspellers die van invloed zijn op de taal-, sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling  om de participatie te vergroten van kinderen met (een vermoeden van) TOS.

Meerjarig onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met TOS

Looptijd: 2017 – 2037

Klik om te vergroten

Met Taal in Zicht volgen we 600 kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 20 jaar lang in hun ontwikkeling. Alle deelnemende kinderen komen van een behandelgroep van één van de betrokken organisaties (NSDSK, Auris, Kentalis, Pento en Adelante) . We onderzoeken hun taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, (communicatieve) participatie, hun resultaten op school en later op hun werk.

De ontwikkeling van kinderen met TOS kan verschillend verlopen. Het ene kind blijft moeite met taal houden, terwijl het andere kind hier minder last van houdt. Ook op andere ontwikkelingsgebieden kunnen kinderen met TOS verschillen. De vraag binnen Taal in Zicht is waarom het ene kind met TOS zich anders ontwikkelt dan het andere kind. Als we weten waardoor dat komt, kunnen we kinderen met TOS in de toekomst nog beter helpen. En kunnen we de ontwikkeling van kinderen met TOS beter voorspellen.

De eerste resultaten van Taal in Zicht zijn te vinden in dit artikel. Meer informatie vind je op de website van het project.

Team

 • Iris Duinmeijer, NSDSK, adviseur
 • Annette Scheper, Kentalis, projectleider en onderzoeker
 • Britt Hakvoort, Auris, projectleider en onderzoeker
 • Marije Boonstra, Auris, vervangend projectleider en onderzoeker
 • Margo Zwitserlood, Pento, adviseur
 • Sanne Peet, NSDSK, onderzoeker
 • Wendy Bliekendaal, Auris, onderzoeker
 • Lonneke Janssen, Kentalis, onderzoeker
 • Carla Vegter, Pento, adviseur
 • Rianne Close, Adelante, adviseur
 • Marijke Zoons, Adelante, adviseur

Contact

Terug naar overzicht