Dit project gaat over kinderen met TOS van twee en half tot vijf jaar die klanken nog niet goed kunnen uitspreken. We beschrijven welke problemen deze kinderen hebben. En hoe je de kinderen het beste kunt helpen in de Zintuiglijke Gehandicapten-zorg.

Hoe helpen we kinderen met TOS die moeilijk te verstaan zijn?

Looptijd: januari 2020 – december 2022

Het is belangrijk dat andere mensen verstaan wat je zegt. Dan kun je makkelijker met elkaar praten. Kinderen met TOS zijn niet altijd goed te verstaan. Kinderen wisselen soms klanken om (bijvoorbeeld ‘tip’ voor ‘kip’) of laten klanken weg (bijvoorbeeld ‘toe’ voor ‘stoel’). Dat heet een spraakontwikkelingsstoornis (SOS). Bij kinderen met een SOS blijven de fonologische fouten langer bestaan en zijn soms ook meer hardnekkig en anders.

We onderzoeken hoe je de problemen met spreken het beste kunt ontdekken. Daar maken we een taak voor. Kinderen bekijken dan plaatjes en zeggen wat ze zien. We weten dan welke klanken het kind goed kan zeggen en welke klanken moeilijker zijn. We onderzoeken ook hoe je kinderen met SOS het beste kunt helpen. Hier maken we een handreiking en een beslisboom voor behandelaren voor.

Team

 • Annette Scheper, projectleider/senior onderzoeker, Kentalis
 • Maaike Diender, projectleider/onderzoeker, NSDSK
 • Maartje de Klerk, projectleider/senior onderzoeker, Auris
 • Annelies Bron, junior onderzoeker, Kentalis
 • Luisa de Heer, junior onderzoeker, NSDSK
 • Inge van Dijke, junior onderzoeker, Auris
 • Esther Fontein, gedagskundige, Kentalis
 • Marianne van Wee, klinisch linguïst, Kentalis
 • Marthe Wijs, gedragskundige, NSDSK
 • Floor Cohen Tervaert, logopedist, NSDSK
 • Laura Eijbersen, logopedist, Auris
 • Karolien Gruijters, pedagogisch behandelaar, Auris
 • Sipkje Spijksma, klinisch linguïst, Auris

Contact

 

 

Terug naar overzicht