Het project Spraakmakend Junior is het vervolg van het project ‘Handreiking Spraakontwikkelingsstoornissen 0-5’. In dit project ontwikkelen we een handreiking om de behandeling van spraakontwikkelingsstoornissen te verbeteren. Daarnaast ontwikkelen we de benoemtaak De Spraakmaker om de spraakontwikkeling in kaart te brengen.

Doel

We verbeteren de diagnostiek en behandeling van kinderen met TOS en spraakstoornissen door middel van een nieuwe handreiking en de nieuwe benoemtaak De Spraakmaker.

Looptijd

2023-2026

Het project

Sommige kinderen met TOS zijn niet goed te verstaan. In het vorige project (Handreiking Spraakontwikkelingsstoornissen 0-5) onderzochten we welke problemen deze kinderen hebben. Ze wisselen bijvoorbeeld klanken om (bijvoorbeeld ‘tip’ voor ‘kip’) of laten klanken weg (‘toe’ in plaats van ‘stoel’). Dit heet een spraakontwikkelingsstoornis (SOS). In het vorige project zijn we begonnen met het schrijven van een handreiking over de behandeling van SOS. Deze handreiking is bedoeld voor professionals in de ZG-zorg. In dit project Spraakmakend Junior schrijven we deze handreiking af. Deze handreiking is vooral bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten. Hierin staat wat een SOS is en hoe de logopedist de SOS het beste kan behandelen. Deze handreiking verspreiden we onder de logopedisten in de ZG-zorg.

Daarnaast bekijken we hoe we deze spraakproblemen het beste kunnen onderzoeken bij kinderen met TOS. Hiervoor hebben we een taak gemaakt. Kinderen zien afbeeldingen en moeten de afbeeldingen benoemen. Op deze manier kunnen we ontdekken welke klanken goed gaan en welke klanken moeilijk zijn. In het vorige project zijn we begonnen met het maken van deze benoemtaak. In het project Spraakmakend Junior maken we de benoemtaak De Spraakmaker af. We verspreiden De Spraakmaker onder alle behandelgroepen in de ZG-zorg.

Nadat de professionals een poos met de handreiking en benoemtaak hebben gewerkt, onderzoeken we of ze de handreiking en benoemtaak prettig vinden om mee te werken.

Team

 • Maaike Diender, projectleider, NSDSK
 • Annette Scheper, senior onderzoeker, Kentalis
 • Annelies Bron, junior onderzoeker, Kentalis
 • Anouk Scheffer, senior onderzoeker, Kentalis
 • Luisa de Heer, junior onderzoeker, NSDSK
 • Inge van Dijke, junior onderzoeker, Auris
 • Esther Fontein, professional, Kentalis
 • Marianne Rodenburg – Van Wee, professional, Kentalis
 • Marthe Wijs, gedragskundige, NSDSK
 • Floor Cohen Tervaert, logopedist, NSDSK
 • Laura Eijbersen, professional, Auris
 • Karolien Gruijters, professional, Auris
 • Sipkje Spijksma, professional, Auris
 • Wilma Klaster, professional, Pento
 • Irma Kroes, professional, Pento
 • Loes Vossen-Peters, professional, Libra
 • Marijke Zoons, professional, Adelante

Contact

Maaike Diender, via mail: mdiender@nsdsk.nl

 

 

Terug naar overzicht