Veel jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS hebben ook problemen met  verstaanbaar spreken. Binnen het project Spraakmakend Junior ontwikkelen we daarom een ‘Handreiking Spraakontwikkeling 0-5 jaar’ voor diagnostiek en behandeling van spraak op de behandelgroepen van ZG-organisaties. Ook hebben we een nieuwe benoemtaak De Spraakmaker ontwikkeld, waarmee de spraakontwikkeling in kaart kan worden gebracht, speciaal van jonge kinderen met TOS.

Looptijd
2023-2026

Sommige kinderen met TOS zijn niet goed te verstaan. Ze wisselen bijvoorbeeld klanken om (bijvoorbeeld ‘tip’ voor ‘kip’) of laten klanken weg (‘toe’ in plaats van ‘stoel’). Zij hebben een spraakontwikkelingsstoornis. In het project schrijven we een handreiking over de behandeling van problemen in de spraakontwikkeling. Deze handreiking is voor logopedisten en klinisch linguïsten in de ZG-zorg. In de handreiking staat wat een spraakontwikkelingsstoornis is. Er staat hoe een logopedist de problemen in de spraakontwikkeling het beste kan behandelen. Alle logopedisten in de ZG-zorg kunnen de Handreiking Spraakontwikkeling gaan gebruiken. Zo kan iedereen op dezelfde manier werken.

We kijken ook hoe logopedisten de spraakproblemen van kinderen met TOS het beste kunnen vaststellen. Hiervoor hebben we een benoemtaak gemaakt: De Spraakmaker. Kinderen zien een plaatje en moeten dit benoemen. Op deze manier weten we welke klanken goed gaan en welke klanken moeilijk zijn. Alle logopedisten van de ZG-organisaties kunnen De Spraakmaker in 2024 gaan gebruiken.

We gaan ook een onderzoek doen. In dit onderzoek kijken we welke spraakproblemen kinderen met TOS precies hebben. Met het onderzoek kunnen we de handreiking verder verbeteren.

Team

 • Maaike Diender, projectleider, NSDSK
 • Annette Scheper, senior onderzoeker, Kentalis
 • Anouk Scheffer, senior onderzoeker, Kentalis
 • Luisa de Heer, junior onderzoeker, NSDSK
 • Lisa van Eijl, junior onderzoeker, Kentalis
 • Inge van Dijke, junior onderzoeker, Auris
 • Esther Fontein, professional, Kentalis
 • Marianne Rodenburg – Van Wee, professional, Kentalis
 • Floor Cohen Tervaert, logopedist, NSDSK
 • Laura Eijbersen, professional, Auris
 • Karolien Gruijters, professional, Auris
 • Sipkje Spijksma, professional, Auris
 • Wilma Klaster, professional, Pento
 • Irma Kroes, professional, Pento
 • Loes Vossen-Peters, professional, Libra
 • Marijke Zoons, professional, Adelante

Contact

Maaike Diender, via mail: mdiender@nsdsk.nl

 

 

Terug naar overzicht