Zicht op zinnen focust zich op het vergroten van kennis over de diagnostiek en behandeling van morfosyntactische problemen bij kinderen met TOS.

Looptijd
2023 t/m 2026

Hoe kunnen kinderen met TOS het beste geholpen worden met problemen in het begrijpen en maken van zinnen? Grammaticale problemen komen veel voor bij kinderen met TOS. Zij begrijpen lange zinnen vaak niet goed en maken zelf ook veel fouten in de zinsproductie. Hierdoor kunnen zij niet altijd goed vertellen wat ze bedoelen en vinden ze het moeilijk om een gesprek te voeren.

Binnen het project hebben we een handreiking voor logopedisten en klinisch linguïsten geschreven voor de diagnostiek en behandeling van grammaticale problemen. Deze handreiking is gebaseerd op praktische en wetenschappelijke kennis. De handreiking biedt meer systematiek in het handelen en is richtinggevend. Het bevordert het evidence based werken bij grammaticale problemen.

Daarnaast zijn zinnen van kinderen met TOS regelmatig minder goed te begrijpen vanwege het weglaten van argumentstructuren. Uit een vragenlijst die werd verspreid onder logopedisten en klinisch linguïsten binnen Auris en Kentalis blijkt dat dit nog niet een veelvoorkomend doel is van de behandeling van grammaticale problemen. Binnen het project doen we onderzoek naar behandeling gericht op het gebruik van argumentstructuren in een zin.

Waar gaat het project over?
Zicht op zinnen richt zich op het vergroten van kennis over de diagnostiek en behandeling van morfosyntactische problemen bij kinderen met TOS.

Wat gaan we doen?
Binnen dit project gaan we twee dingen doen:

 1. In 2023-2024 voeren we een pilotonderzoek uit. Hierbij onderzoeken we de ervaringen van logopedisten en klinisch linguïsten met de Handreiking Grammatica. Op basis daarvan passen we de handreiking aan zodat deze geïmplementeerd kan worden binnen Auris en Kentalis.
 2. Vanaf 2024 zal er een start worden gemaakt met onderzoek naar de behandeling van grammaticale problemen. De huidige werkwijze van logopedisten wordt vergeleken met een nieuwe werkvorm ‘Werken met werkwoorden’, waarin het aanbod van werkwoorden centraal staat. Materialen voor de behandeling van zinsbouw worden ontwikkeld in de vorm van een set werkwoorden oplopend in moeilijkheidsgraad. De hypothese is dat kinderen na behandeling in hun spontane taal en een uitloktaak meer correcte enkelvoudige zinnen maken en daarbij meer verschillende werkwoorden gebruiken.

Wie betrekken we?
Logopedisten en klinisch linguïsten binnen Auris en Kentalis.

Welke resultaten verwachten we?

 • De Handreiking Grammatica
 • Een potentiële nieuwe werkvorm voor de behandeling van morfosyntactische stoornissen bij TOS.

 

 

Team

 • Annemarie Kerkhoff, projectleider en senior onderzoeker, Auris
 • Annette Scheper, senior onderzoeker, Kentalis
 • Ellen van Sambeeck, onderzoeker, Kentalis
 • Mélanie van Barreveld, onderzoeker, Kentalis
 • Charlotte Cohen, onderzoeker, Auris
 • Linda van den Oever, logopedist, Kentalis
 • Lieke Kuipers, klinisch linguïst, Kentalis
 • Geke Boomsma, logopedist, Auris

Contact
Annemarie Kerkhoff, a.kerkhoff@auris.nl
Annette Scheper, a.scheper@kentalis.nl

Terug naar overzicht