We willen meer inzicht krijgen in de kenmerken van TOS op belangrijke momenten (transities) in de ontwikkeling. Ook zoeken we naar belangrijke factoren in de typische ontwikkeling en die van TOS. Daarmee kunnen we de diagnostiek en behandeling verbeteren. Dit is goed voor een betere zelfredzaamheid en communicatieve participatie van kinderen en jongeren met TOS.

TOS profiel in de tijd: hoe hangen taal, cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling samen bij kinderen en jongeren met TOS?

Looptijd: 2020 – 2022

Klik om te vergroten

Bij TOS profiel in de tijd kijken we naar samenhang in de ontwikkeling bij kinderen en jongeren. Problemen in taal en cognitie komen vaak samen voor. Deze problemen belemmeren ook de sociaal-emotionele ontwikkeling bij TOS. Bij oudere kinderen en jongeren met TOS zijn de sociaal-emotionele problemen steeds duidelijker. Ook hebben zij op verschillende leeftijden andere problemen.

Wat willen we graag weten?

Hoe hangen taal, cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling samen bij TOS? Dit geeft ons meer inzicht in de kenmerken van TOS. Verder kijken we naar belangrijke factoren op verschillende leeftijden in de ontwikkeling. Met deze factoren willen we de diagnostiek en behandeling verbeteren. De zelfredzaamheid en communicatieve participatie van kinderen en jongeren met TOS kan zo groeien.

Wat hebben we gedaan in 2020?

We keken in de literatuur naar belangrijke factoren voor de typische ontwikkeling en ontwikkeling bij TOS (wetenschap). Ook vroegen we professionals en jongeren met TOS naar belangrijke factoren (ervaringsdeskundigen). We schreven een artikel over de samenhang tussen taal, cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij keken we naar belangrijke momenten (transities) in de typische ontwikkeling en die van TOS.

Wat doen we in 2021?

We starten met onderzoek naar het functioneren van kinderen en jongeren met TOS op verschillende leeftijden en domeinen (taal, cognitie, sociaal-emotioneel). Bij elke leeftijd kijken we naar een nieuwe groep kinderen en jongeren zonder en met TOS. Hierbij meten we de invloed van belangrijke factoren (kenmerken individu, kenmerken omgeving, meertaligheid).

Klik om te vergroten

Team

Projectleiders

 • Kentalis: Constance Vissers / Annette Scheper – Senior onderzoeker
 • Auris: Britt Hakvoort / Marije Boonstra – Senior onderzoeker

Onderzoekers

 • Kentalis: Chiara Fasotti – Onderzoeker
 • Kentalis: Michelle Bak – Onderzoeksmedewerker

Professionals

 • Kentalis: Marjolein Kingma – Gedragskundige
 • Kentalis: Nienke Lam – Linguïst, logopedist
 • Kentalis: Wendy Boelhouwer – Linguïst
 • Auris: Maïke de Jong – Gedragskundige
 • Auris: Afke Posthuma – Logopedist

Opleidingen

 • Kentalis: Susan Arts – Projectleider kennisontwikkeling

Ervaringsdeskundige TOS

 • Kentalis: Meike van Genugten
 • Auris: Michel Pellen

Contact

Terug naar overzicht