TOS Profiel in de tijd: hoe hangen taal, cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling samen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met TOS?

Looptijd: 2020 – 2026

Klik om te vergroten

Bij TOS profiel in de tijd kijken we naar samenhang in de ontwikkeling bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met TOS. Problemen in taal en cognitie komen vaak samen voor. Deze problemen  kunnen ook invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling bij mensen met TOS. Bij oudere kinderen en jongeren met TOS zijn de sociaal-emotionele problemen steeds duidelijker. In dit onderzoek kijken we naar zowel taal als cognitie (bv. aandacht of geheugen). We vragen kinderen, jongeren en hun ouders ook naar hoe het gaat. Hoe gaat het met school? Met vriendjes? En thuis? Op die manier komen we meer te weten over hoe taal, cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling invloed hebben op elkaar.

Waar zijn we mee bezig? Wat hebben we gedaan in 2023?

We zijn gestart met de dataverzameling bij de kinderen en jongeren die naar de basis- en middelbare school gaan. De kinderen doen testen en taken op het gebied van taal, cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling.  De kinderen die meedoen zitten op verschillende scholen van Kentalis en Auris. Verschillende onderzoekers van het project reizen door het hele land om met de kinderen en jongeren te werken.  Je kunt een overzicht van de testen en taken in het onderzoek (de zogenaamde testbatterij) zien in dit document (zie bijlage). Daarna onderzoeken we de jongeren en jongvolwassenen van 18-23 jaar.

 

Team

  • Kentalis: Annette Scheper (projectleider) – Onderzoeker
  • Kentalis: Constance Vissers – Onderzoeker
  • Auris: Emma Everaert – Onderzoeker
  • Kentalis: Chiara Fasotti – Onderzoeker
  • Auris: Charlotte Cohen – Onderzoeker
  • Kentalis: Annelies Bron – Onderzoeker
  • Kentalis: Nienke Lam – Klinisch Linguïst, logopedist
  • Auris: Maïke de Jong – Gedragskundige
  • Auris: Afke Posthuma – Spraak-taal deskundige

Contact

Terug naar overzicht