Scholen

  • Cluster 2 scholen – scholen gespecialiseerd in kinderen met een communicatieve beperking

Er zijn diverse scholen, allen behorende bij Kentalis, Auris, VierTaal of Vitus Zuid. Een overzicht van alle scholen is te vinden via deze link: https://simea.nl/aanmelden

Mogelijke stageplekken voor kinderen met CMB vind je hier.