Communicatie Behandel Teams

Koninklijke Kentalis - hoofdlocatie

0800 – 53 68 25 47
www.kentalis.nl
aanmeldingzorg@kentalis.nl
info@kentalis.nl

GGZ-behandeling

Zie ook www.ggzds.nl

Pro Persona - De Riethorst

Landelijk GGZ Centrum voor doven en slechthorenden (dag)behandeling
Willy Brandtlaan 20
6716 RR Ede
0318 – 43 36 10
www.propersonaconnect.nl/doven-slechhorenden

GGMD voor Doven en Slechthorenden – landelijk aanbod

Kanaalweg 93-C
3533 HH Utrecht
088 – 432 17 00
www.ggmd.nl

GGZ-behandeling met verblijf

Trajectum - Hoeve Boschoord ABC-huis, De Kersenboom en Zomereik

Boijlerstraat 4
8387 XN Boschoord
088 – 929 70 00
www.trajectum.info