www.fodok.nl
De FODOK­ is er voor ouders van dove kinderen, met of zonder Cochleair Implantaat (CI). De FODOK behartigt de belangen van (ouders van) dove kinderen, geeft voorlichting en organiseert lotgenotencontact. De FODOK behartigt tevens de belangen van de doelgroep Doof-CMB.

Het kan moeilijk zijn om voor een meervoudig gehandicapt slechthorend of doof kind de juiste hulp en begeleiding te vinden. Met vragen over de juiste opvang kun je terecht bij het FODOK-bureau. FODOK is voorzitter van het netwerk woonzorgvoorzieningen Doof-CMB. Daarin hebben nagenoeg alle organisaties, die in Nederland (woon)zorg bieden aan de doelgroep Doof-CMB, contact met elkaar.