www.angelmansyndroom.nl
Oudervereniging voor mensen met Angelman syndroom.

www.balansdigitaal.nl
Vereniging voor kinderen en jongeren die net iets meer, of iets anders nodig hebben in het leren of in de opvoeding.

www.cpnederland.nl
Belangenvereniging voor mensen met cerebrale parese (CP).

www.downsyndroom.nl
Belangenvereniging voor mensen met Down syndroom.

www.gehandicaptekind.nl
Stichting voor kinderen met een handicap.

www.grinsyndroom.nl
Oudervereniging voor mensen met Grin syndroom.

www.handicap.nl
Organisatie die inzet totdat iedereen met een handicap een normaal dagelijks leven kan leiden.

www.iederin.nl
Koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.

www.isaac-nf.nl
Belangenvereniging voor mensen die niet goed (genoeg) kunnen spreken.

www.mamavita.nl
Een netwerk van moeders van een prachtig kind met autisme.

www.nva.nl
Nederlandse Vereniging voor Autisme.

www.rett.nl
Oudervereniging voor mensen met Rett syndroom.