Scholen

  • Cluster 2 scholen – scholen gespecialiseerd in kinderen met een communicatieve beperking

Er zijn diverse scholen, allen behorende bij Kentalis, Auris, VierTaal of Vitus Zuid. Een overzicht van alle scholen is te vinden via deze link: https://simea.nl/aanmelden

  • Cluster 3 scholen – scholen voor kinderen met een verstandelijke beperking of langdurige ziekte

Er zijn meerdere cluster 3 scholen die kennis in huis hebben over kinderen met CMB, een lijst van alle cluster 3 scholen is te vinden op deze site: Hoofdvestigingen sbo vso – Po – DUO Open onderwijsdata. Kijk in het bestand onder ‘Cluster’ bij ‘3’. Binnen het cluster 3 onderwijs zijn er ook mytyl- en tyltylscholen. Deze richten zich op leerlingen met een lichamelijke beperking (mytyl), of een combinatie aan beperkingen (tyltyl).

Voor een volledig overzicht van de mytylscholen, klik hier
Voor een volledig overzicht van de tyltylscholen, klik hier

Meerdere revalidatiecentra hebben naast bovenstaande behandeling op groepen, ook scholen. Zie daarvoor de sites van de revalidatiecentra via: https://www.revalidatie.nl/leden/.

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Op dit moment zijn er – voor zover bij ons bekend – geen instellingen die zich specifiek richten op het verzorgen van buitenschoolse opvang (BSO) aan kinderen met CMB. We verwijzen u daarvoor naar de instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg (www.socialekaartnederland.nl), type in de zoekbalk ‘buitenschoolse opvang’ en vink links ‘Verstandelijke beperking’ of een andere relevante doelgroep aan.