Beelden bij gehoorverlies: de trailer

Bekijk video

Douae (15), zwaar slechthorend

Douae draagt twee hoortoestellen. Ze wil graag actrice worden en volgt nu onderwijs op een reguliere vmbo-school. In het begin moest iedereen daaraan wennen, maar nu gaat het goed. Ze vindt het lastig dat er nog steeds docenten zijn die met haar in discussie gaan. Bijvoorbeeld als ze een opdracht niet kan maken, omdat ze het niet hoort.

Bekijk video

Olivier (6), doof

Olivier heeft auditieve neuropathie. Daardoor hoort hij soms wel en soms niet. Met hoortoestellen en gebarentaal kwam zijn spraak-taalontwikkeling op gang. Voortdurend zoekt het gezin naar manieren om de communicatie zo toegankelijk mogelijk te maken.

Bekijk video

Marlies (28), doof

Marlies is een dove moeder van twee dove zoontjes. Thuis communiceren ze in gebarentaal. Het opvoeden van je dove kind heeft voordelen als je zelf doof bent. En soms is het ook lastig, want je hoort niet wat er om je heen gebeurt en je kan je kinderen niet helpen met het leren praten.

Bekijk video

Fabian (6), doof

Toen de ouders van Fabian erachter kwamen dat Fabian doof was en veel baat had bij gebarentaal, verhuisde het gezin naar Groningen. Een stad met een rijke dovenhistorie en een actieve Dovengemeenschap. Het switchen tussen enerzijds de gesproken en geschreven taal en anderzijds gebarentaal en de dovencultuur, ervaren zij als zeer verrijkend.

Bekijk video

Annewil (26), doof

Annewil is doof en heeft een cochleair implantaat (CI). Ze gebruikt haar CI op haar werk, want het implantaat helpt haar om te communiceren met horende mensen. Eenmaal thuis doet ze haar CI af en communiceert ze in gebarentaal met haar vrienden (en huisdieren).

Bekijk video

3. Riley-Aimée (3), doof

Riley-Aimée heeft het syndroom van Pendred. Ze is doof en heeft een cochleair implantaat en een hoortoestel. Ze wordt drietalig opgevoed. In het gezin wordt bewust veel aandacht besteed aan het voorlezen en aan het benoemen van emoties (Theory of Mind).

Bekijk video

Jessica (28), slechthorend

Jessica is slechthorend en draagt hoortoestellen. Jessica heeft speciaal basisonderwijs gevolgd en is daarna naar het regulier onderwijs gegaan. Daar heeft ze een zware tijd gehad. Gespecialiseerde hulpverlening van GGMD heeft haar er doorheen geholpen.

Bekijk video

Laurens (5), slechthorend

Laurens en Aron zijn broertjes en beiden slechthorend. Dat komt door een genetische eigenschap. Hun hoortoestellen zijn een hulpmiddel, en dagelijks gaat het gezin bewust om met de gehoorbeperking van beide zoontjes.

Bekijk video

Elisa (36), slechthorend

“Ik vind jou heel erg leuk, maar ik ga echt niet drie keer herhalen wat ik tegen je zeg”. Toen haar man dat tegen haar zei, besloot Elisa hoortoestellen aan te laten meten en haar gehoor serieus te nemen.

Bekijk video

Gerard (73), plotsdoof

Gerard was 27 jaar en net vader geworden toen hij plotseling zijn gehoor verloor. Hij hoorde van het een op het andere moment helemaal niets meer.

Bekijk video

Anne (24), slechthorend

Anne was 14 toen de schoolarts vertelde dat ze slechthorend was. Op de middelbare school vond ze het lastig haar slechthorendheid te accepteren, maar nu is het iets wat bij haar hoort.

Bekijk video

Jan (58), doof

Jan is opgegroeid in een dove familie en is getrouwd met een dove vrouw. Jan communiceert in gebarentaal. De Dovenwereld en Dovencultuur zijn heel belangrijk voor hem.

 

Bekijk video

Sanne (11), doof

Bij Sanne is op driejarige leeftijd geconstateerd dat ze een heel groot gehoorverlies had. Zij heeft nu twee cochleair implantaten, waarmee ze kan horen.

 

Bekijk video

Caroline, slechthorend

Caroline werd op 4-jarige leeftijd slechthorend als gevolg van vele middenoorontstekingen. Ze heeft haar slechthorendheid jarenlang verborgen, omdat ze niet zielig gevonden wilde worden.

Bekijk video

Gerjanne (26), zwaar slechthorend

Gerjanne is slechthorend. Door het gebruik van hoortoestellen kan zij in elke situatie meedoen. Ze wisselt Nederlandse Gebarentaal en gesproken Nederlands makkelijk af.

Bekijk video

Bonnie (46), doofblind

Bonnie is als gevolg van een hersenbloeding eenzijdig verlamd en slechtziend geraakt. Pas jaren later bleek dat de hersenbloeding haar ook eenzijdig doof had gemaakt.

Bekijk video

Eva (13), slechthorend

Eva heeft het EVA-syndroom. Bij drukverschil, zoals bij een klap op haar hoofd, loopt zij het risico haar gehoor te verliezen.

Bekijk video

Boris (52), doof

Boris is doof geboren en opgegroeid in een horende familie. Hij communiceert het liefst in gebarentaal.

Bekijk video

Kasia (38), zwaar slechthorend

Kasia is ernstig slechthorend. Haar slechthorendheid kost haar veel energie. Ze vindt het lastig om een baan te vinden die goed bij haar past. Ze zou zich graag hard maken voor een inclusievere arbeidsmarkt.

 

Bekijk video

Roos (36), zwaar slechthorend

Roos is slechthorend en heeft tinnitus, ook wel bekend als oorsuizen. Na een burn-out heeft ze haar leefstijl compleet omgegooid. Ze woont nu in de natuur, in een yurt, en geniet van de stilte.

Bekijk video

Jelle (38), slechthorend

Jelle is slechthorend en heeft altijd naar oplossingen gezocht om ‘gewoon’ mee te kunnen doen. Lange tijd verborg hij zijn slechthorendheid. Tegenwoordig maakt hij het wel bespreekbaar.

Bekijk video

Flu (55), doof

Flu is doof geboren. Op jonge leeftijd dacht ze dat mensen die met anderen mensen gesprekken konden voeren heel slim waren. Op haar 40ste kreeg ze een cochleair implantaat, waardoor het contact met horende mensen veel makkelijker is geworden.

Bekijk video

Marja (67), slechthorend

Marja was 55 toen ze hoorde dat ze een erfelijke afwijking (DFNA9) had. Haar gehoor gaat jaarlijks achteruit en haar evenwichtsorgaan valt uit.

Bekijk video

Mariëtte (64), slechthorend

Mariëtte heeft lange tijd genegeerd dat de slechthorend is. Ver in haar volwassen leven realiseerde ze zich wat de impact van haar slechthorendheid op haar leven is.

Bekijk video