DeelkrachtNGT-versie Nederlandse functionele definitie doofblindheid

NGT-versie Nederlandse functionele definitie doofblindheid

De Nederlandse functionele definitie van doofblindheid beschrijft wat iemands beperking in horen én zien betekent voor het dagelijks leven. Een beperking in horen én zien wordt ook wel doofblindheid genoemd.

Het gebruik van de functionele definitie draagt eraan bij dat mensen met een beperking in horen én zien beter toegang krijgen tot de juiste zorg en ondersteuning.

Bekijk hieronder de NGT-versie van de Nederlandse functionele definitie doofblindheid.