DeelkrachtDe eerste versie van de werkwijze Dynamisch Assessment is af!

De eerste versie van de werkwijze Dynamisch Assessment is af!

Voor mensen met aangeboren doofblindheid (een beperking in horen én zien) en mensen met een communicatief meervoudige beperking.

Het is zover! We hebben informatie opgehaald uit de literatuur en de mening van experts aangehoord. Daarnaast hebben we de behoeften van professionals en ervaringsdeskundigen in kaart gebracht. Op dit moment ligt er een eerste versie van de werkwijze dynamisch assessment (DA). In november wordt deze versie verder uitgewerkt door de projectgroep en de experts. Eind dit jaar hebben we een definitieve DA-werkwijze voor mensen met aangeboren doofblindheid (ADB) of een communicatief meervoudige beperking (CMB)!

Wat is dynamisch assessment?

Iedereen kan leren en zich ontwikkelen. Dit is onafhankelijk van leeftijd, geslacht of het hebben van een (zintuiglijke) beperking. Maar het hebben van een zintuiglijke beperking heeft wel invloed op de mogelijkheden tot leren en ontwikkelen. Om de ontwikkeling van mensen met ADB of CMB zo goed mogelijk te stimuleren. Daarbij kan het helpen om een inschatting te maken van het huidige ontwikkelingsniveau en/of de ontwikkelingsmogelijkheden. Hiervoor worden vaak gestandaardiseerde, statische tests gebruikt. Daarbij krijgt iedereen dezelfde taken en wordt de uitkomst vergeleken met leeftijdsgenoten, vaak zonder beperkingen. Bij de gecombineerde beperkingen van mensen met ADB/CMB, zijn deze tests meestal niet betrouwbaar.

Een alternatief voor deze tests is het uitvoeren van ‘Dynamisch Assessment’. Hierbij wordt gekeken naar hoe iemand leert met behulp van zijn omgeving.

Waarom werken wij aan een DA-werkwijze?

Bij het uitvoeren van DA wordt geen statische test met vaststaande onderdelen gebruikt, maar wordt door interactie tussen de communicatiepartner en de persoon met ADB/CMB onderzocht hoe iemand leert en wat iemand nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. De manier om dit te ontdekken is per persoon verschillend. Er is dus geen vaste routine of testbatterij die uitgevoerd wordt. Maar er zijn wel verschillende fases binnen DA die men kan doorlopen. Omdat er nog veel onduidelijkheid is over DA, weet niet iedereen waar hij moet beginnen. Daarom is deze werkwijze geschreven. Het biedt zorgverleners handvatten om DA  uit te voeren bij mensen met ADB/CMB.

Wie kan deze werkwijze gebruiken?

De DA-werkwijze wordt ontwikkeld voor iedereen die betrokken is bij de behandeling en begeleiding van een persoon met ADB/CMB.  DA wordt namelijk niet alleen door een diagnostisch team of gedragskundige uitgevoerd, alle communicatiepartners van de persoon met ADB/CMB hebben een rol binnen DA. Dus ook pedagogisch begeleiders, directe familie en andere professionals rondom de persoon met ADB/CMB.

Twee poppetjes met spraakwolkjes erbij

Terug naar overzicht