DeelkrachtDoe mee aan ons onderzoek naar MBO-, HBO- en WO opleidingen voor zorg, onderwijs en welzijn

Doe mee aan ons onderzoek naar MBO-, HBO- en WO opleidingen voor zorg, onderwijs en welzijn

Wordt er voldoende aandacht besteed aan ondersteunde communicatie (OC) en communicatief meervoudige beperkingen (CMB) in opleidingen?

Mensen met CMB hebben meerdere beperkingen die praten of het begrijpen van taal moeilijker maken. Hierdoor verloopt de communicatie met anderen moeizamer. Zij begrijpen de ander niet én de ander begrijpt hen niet. De oorzaken van CMB zijn bij iedereen anders, en de gevolgen daarom ook. Maar er is een overeenkomst tussen mensen CMB. Zij, en de mensen in hun omgeving, hebben zeer specifieke ondersteuning nodig in de communicatie. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van OC, zoals gebaren, pictogrammen en spraakcomputers.

Om mensen met CMB goede zorg en goed onderwijs te bieden, moeten professionals over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Dit leren professionals tijdens MBO, HBO en WO opleidingen.
Wij willen inzicht krijgen in hoeveel aandacht er binnen deze opleidingen besteed wordt aan CMB en OC. En dus hoe goed professionals voorbereid worden op het werken met mensen met CMB.

Wie zoeken we?

  • Professionals die recentelijk zijn afgestudeerd (minder dan 5 jaar geleden) en werken met mensen met CMB.
  • Studenten die momenteel stage lopen in zorg of onderwijs voor mensen met CMB.
  • Opleidingen op MBO-, HBO- of WO niveau gericht op zorg, welzijn of onderwijs.


Hoe kun je deelnemen?
Vul onderstaande vragenlijst in. Voorafgaand aan de vragenlijst vind je een uitgebreide instructie. Het invullen duurt ongeveer 15-20 minuten.

Vragenlijst

Wat doen we met de resultaten?
Met dit onderzoek hopen wij te achterhalen of MBO-, HBO- en WO opleidingen professionals voldoende voorbereiden op het werken met mensen met CMB. De resultaten delen wij met de betreffende opleidingen en relevante beroepsverenigingen. Gezamenlijk bespreken we of aanpassingen in het opleidingsprogramma nodig en haalbaar zijn. Het einddoel is dat professionals beter voorbereid zijn op het werken met mensen met CMB in zorg en in het onderwijs.

Vragen?
Neem dan contact met ons op via:
Irena Drašković, senior-onderzoeker Stichting Milo
irenadraskovic@stichtingmilo.nl
Telefoon: 0613057743

Terug naar overzicht