DeelkrachtDoe mee met ons onderzoek naar (voor)schoolse ontwikkeling

Doe mee met ons onderzoek naar (voor)schoolse ontwikkeling

Een goede start op school draagt bij aan de verdere ontwikkeling van kinderen. We weten nog niet goed hoe deze start eruit ziet. En hoe deze samenhangt met de latere schoolse en sociale vaardigheden. Daarom gaan we de (voor)schoolse vaardigheden bij horende kinderen en bij dove en slechthorende (DSH) kinderen onderzoeken. Jij en je kind kunnen hierbij helpen!

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar:
• Horende kinderen tussen 3 en 4 jaar oud
• Dove en slechthorende kinderen tussen 3 en 4 jaar oud

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Dit is een onderzoek waarbij deelnemende kinderen op meerdere momenten zullen worden getest. De deelnemers spelen per sessie een paar spelletjes samen met de onderzoeker. Zo meten we de vroege leesvaardigheid en de rekenvaardigheid van de kinderen. Ouders van de deelnemers vullen vragenlijsten in over de ontwikkeling van hun kind. De deelnemende kinderen worden één keer per jaar getest, vier jaar achter elkaar. Een meetmoment duurt 30 minuten, inclusief pauze. Deelnemers kunnen getest worden op het kinderdagverblijf, in de thuisomgeving, of op school.

Wat gebeurt er met de gegevens die we ophalen?

De gegevens van u en uw kind worden altijd vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend anoniem gerapporteerd in wetenschappelijke publicaties. De identiteit van u of uw kind is nooit te herleiden via uw verstrekte gegevens.

Meld je aan!

Poster met informatie

Klik om te vergroten

Terug naar overzicht