DeelkrachtNieuw vanaf 2022: Ethische toetsing van onderzoeksvoorstellen

Nieuw vanaf 2022: Ethische toetsing van onderzoeksvoorstellen

Sinds oktober heeft Deelkracht een eigen Ethische toetsingscommissie: de ETC Sector Auditief Communicatief Beperkten (ETC-SACB). De ETC-SACB zal onderzoek dat nog van start moet gaan, toetsen aan de wet- en regelgeving die gelden voor ethisch en integer handelen. De ETC-SACB let op de belangen van de deelnemers aan onderzoeken. Zo moeten de deelnemers voldoende op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, mag de belasting niet te hoog zijn en moeten de risico’s aanvaardbaar zijn. Ook moeten verzamelde gegevens goed en veilig worden bewaard. We zijn er trots op dat Deelkracht een eigen ethische commissie heeft: een belangrijke mijlpaal voor de expertise-organisaties en de consortiumpartners.

De commissie bestaat uit zes wetenschappers (gepromoveerde onderzoekers) van de erkende instellingen: Kentalis, Auris en NSDSK. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie. De commissie komt elke vier weken bij elkaar om ingediende studies te bespreken.

Voor het indienen van onderzoeksvoorstellen wordt een speciale portal ingericht. Aan de portal wordt momenteel nog hard gewerkt. Vanaf begin 2022 kunnen onderzoeken worden aangemeld. Meer informatie over de procedure van indienen volgt in januari.

Terug naar overzicht