DeelkrachtFactsheet Taal in Zicht

Factsheet Taal in Zicht

In project Taal in Zicht volgen we kinderen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 20 jaar lang in hun ontwikkeling.

Aan dit langdurige onderzoek doen 600 deelnemers van Auris, Kentalis, NSDSK, Pento en Adelante mee. Om onze bevindingen op een inzichtelijke manier met veel mensen te delen maken wij factsheets. Inmiddels staat de tweede factsheet online. We laten zien op welk type onderwijs de deelnemers zitten, en of dit overeenkomt met het onderwijstype dat behandelaars passend vonden. We bekeken ook hoe de taalvaardigheid van de deelnemers eruitzag aan het einde van de behandelgroep, en of zij in groep 1 nog logopedie krijgen.

Illustratie van kinderen in de klas

Factsheet


Vragen & informatie?
Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? Mail deze dan naar info@projecttaalinzicht.nl. Of ga voor meer informatie naar www.projecttaalinzicht.nl.

 

Terug naar overzicht