DeelkrachtFunctionele Definitie van Doofblindheid: Nieuwe documenten online!

Functionele Definitie van Doofblindheid: Nieuwe documenten online!

Vorig jaar hebben we de Nederlandse functionele definitie van doofblindheid gelanceerd. Na 2,5 jaar onderzoek (literatuurstudie, Delphi-studie en consensusbijeenkomsten) hebben we met een grote groep experts van de vijf ZG-organisaties die doofblind-specifieke zorg leveren én ervaringsdeskundigen consensus bereikt op de Nederlandse functionele definitie van doofblindheid. Daar zijn we ontzettend trots op. De Nederlandse functionele definitie vind je door op onderstaande button te klikken.

De Nederlandse Functionele Definitie van Doofblindheid

 

Een vervolgstap is het implementeren van de functionele definitie. Daar zijn we op dit moment druk mee bezig. Gedurende het project merkten we dat er ook internationaal veel interesse is in onze Nederlandse functionele definitie van doofblindheid. Daarnaast merkten we op dat er, naar aanleiding van de functionele definitie, discussie ontstond over de te hanteren terminologie voor de doelgroep. Spreken we over een beperking in horen én zien, doofblindheid of allebei?

Engelse verstaling Nederlandse functionele definitie van doofblindheid

We hebben de Nederlandse functionele definitie van doofblindheid vertaald naar het Engels, zodat we ook internationaal meer bekendheid kunnen geven aan deze definitie en de doelgroep. Dat hebben we gedaan in samenwerking met een officieel vertaalbureau. Het was niet gemakkelijk om de Nederlandse functionele definitie van doofblindheid te vertalen. Maar het is ons gelukt! Je kunt de vertaling van de Nederlandse functionele definitie vinden via onderstaande button.

The Dutch Functional Definition of Deafblindness – English translation

[let op: we spreken van een vertaling van de Nederlandse functionele definitie van doofblindheid naar het Engels en niet van een Engelse functionele definitie van doofblindheid].

 

Naast het vertalen van de Nederlandse functionele definitie hebben we ook het document van de casussen vertaald. In dit document staan casussen beschreven waaruit blijkt dat het hanteren van enkel de medische definitie van doofblindheid in de toelating tot doofblind-specifieke ondersteuning voor problemen kan zorgen. Uit de casussen blijkt dat als we alleen de medische definitie gebruiken mensen met een beperking in horen én zien niet altijd toegang hebben tot  doofblind-specifieke zorg en onderwijs, terwijl zij dat wel willen. Deze problemen zijn aanleiding geweest om de functionele definitie te ontwikkelen. Omdat deze casussen de noodzaak van de functionele definitie onderstrepen hebben we ook dit document vertaald naar het Engels. Klik op onderstaande button voor de Engelse vertaling van de casussen.

Cases

 

Welke terminologie gebruiken we om de doelgroep te omschrijven?

Deze vraag is veel gesteld tijdens de ontwikkeling van de Nederlandse functionele definitie van doofblindheid en daarna. Daarom hebben we deze vraag ook gesteld aan de experts (ervaringsdeskundigen en professionals). Daaruit blijkt dat men de voorkeur heeft voor het hanteren van de terminologie ‘een beperking in horen én zien’ in combinatie met ‘doofblindheid’. Het hanteren van eenduidige terminologie om de doelgroep te omschrijven draagt o.a. bij aan de herkenning van de doelgroep. Om die reden hebben we aanbevelingen voor het gebruik van terminologie voor de doelgroep mensen met een beperking in horen én zien (doofblindheid) opgesteld. Deze aanbevelingen vind je hieronder.

Aanbevelingen

 

 

Hopelijk kunnen we in het vervolg allemaal dezelfde terminologie gebruiken om de doelgroep te omschrijven.

Terug naar overzicht