DeelkrachtNederlandse gebarentaal officieel erkend!

Nederlandse gebarentaal officieel erkend!

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is nu een officiële taal in Nederland. Op 13 oktober heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waar dat in staat.

Dit is belangrijk nieuws voor dove en slechthorende mensen en ook voor anderen. Want het is een nieuwe stap op weg naar een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Meer dan 30 jaar hebben velen zich ingezet voor de erkenning van NGT. En nu is het dan eindelijk zo ver.

De wettelijke erkenning betekent bijvoorbeeld dat de overheid moet zorgen dat het gebruik van NGT wordt bevorderd. En wie weet … misschien wordt NGT in de toekomst gewoon een keuzevak op school.

Op de website van Koninklijke Kentalis (een van de organisaties die samenwerken in Deelkracht) kun je een interview met Corrie Tijsseling en Eva Westerhoff bekijken. Corrie en Eva hebben samen met anderen bijgedragen aan dit mooie resultaat. Corrie is ook deelprogrammaleider bij Deelkracht.

Terug naar overzicht