DeelkrachtVia serious gamen spelenderwijs kennismaken met Ondersteunde Communicatie

Via serious gamen spelenderwijs kennismaken met Ondersteunde Communicatie

Zeggen dat je iets stom vindt of vertellen dat je heel graag mee wil doen, lijkt zo gewoon. Door op te komen voor jezelf, je wensen uit te spreken, kan je jouw leven vorm geven zoals jij dat graag wilt. Voor mensen met een Communicatief Meervoudige Beperking (CMB) die niet of nauwelijks kunnen spreken, is dit niet zo vanzelfsprekend. Maar, met ondersteunde communicatie (OC), zoals bijvoorbeeld foto’s of pictogrammen op een tablet of spraakcomputer, kan iedereen leren communiceren. Met behulp van OC krijgt iedereen een stem!

Er is veel kennis over OC, maar deze komt niet altijd terecht bij ouders en professionals. Bovendien zijn de communicatieproblemen en de mogelijke oplossingen heel divers. Dit maakt het voor ouders en professionals moeilijk om daadwerkelijk te beginnen met OC in de unieke situatie met hun kind of cliënt. Vanuit Deelkracht willen we kennis overdragen over communicatie, waaronder OC. Een laagdrempelige en toegankelijke manier hiervoor is via serious games. Dit zijn games die speciaal gemaakt worden om informatie over te dragen of een leerdoel te bereiken, op een speelse manier.

Samen met ‘8D Games’ (www.8d-games.nl) wordt de serious game, gericht op kennismaking met OC, ontwikkeld. We doorlopen samen met ouders en professionals een ontwerptraject en onderzoeken hoe serious gaming kan helpen bij het delen van kennis over en het uitproberen en inzetten van OC. Zo willen we de gebruikers van de game een eerste succeservaring met OC bieden. Daarnaast wordt men vanuit de game gestimuleerd om de volgende stap te zetten: de weg naar een volwaardig OC-systeem, op maat, passend bij hun kind of cliënt. Daarmee streven we naar toegankelijke communicatie voor iedereen. Zodat iedereen kan meedoen en zich ten volste kan ontplooien; een streven dat Deelkracht en 8D Games verbindt in dit vernieuwende project.

De serious game wordt ontwikkeld in het project Voorlichting en kennisoverdracht CMB.

Terug naar overzicht