DeelkrachtOphaalsessies: wat gaan we doen in 2023-2026?

Ophaalsessies: wat gaan we doen in 2023-2026?

10 maart 2022

De afgelopen jaren hebben we met Deelkracht veel mooie dingen bereikt en dat willen we in de toekomst natuurlijk voortzetten. Daarom vinden in maart ‘ophaalsessies’ plaats. In deze bijeenkomsten kunnen betrokkenen bij Deelkracht aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Welke projecten moeten een vervolg krijgen in Deelkracht 2023-2026? Welke ideeën en suggesties zijn er voor (nieuwe) projecten in Deelkracht?

Er zijn vier ophaalsessies. Tijdens elke ophaalsessie staat een van de doelgroepen van Deelkracht centraal: Doof/slechthorend, TOS (taalontwikkelingsstoornis), CMB (communicatief meervoudig beperkt) en Doofblind. Afgelopen week zijn de sessies Doof/slechthorend, TOS en Doofblind al geweest. Volgende week zal de ophaalsessie voor CMB plaatsvinden.

Doofblind

Om je een idee te geven van wat er in zo’n sessie besproken wordt, nemen we je kort mee in de ophaalsessie Doofblind. Omdat doofblindheid een beperking in horen en zien is, waren er ook collega’s van Kennis over Zien bij. Afgevaardigden van onder andere GGMD, Kalorama, Oogvereniging, Fodok, Kentalis, Bartiméus en Visio deden ook mee aan de ophaalsessie.
Er werd teruggeblikt op de afgelopen tijd en daarbij kwam naar voren dat de aanwezigen erg trots zijn op hetgeen we al hebben bereikt met elkaar. Vervolgens werd gesproken over dromen die er nog zijn rondom de verbetering van zorg en toegankelijkheid. Hierbij kwamen een aantal belangrijke punten naar voren. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor herkenning en erkenning van deze unieke beperking. Mensen lopen er nog vaak tegenaan dat er onvoldoende weet is van/kennis is over/rekening wordt gehouden met de complexiteit van een dubbele zintuigelijke beperking. Daarnaast kan er volgens de aanwezigen in de zorg meer gewerkt worden vanuit zelfbepaling, ontwikkelmogelijkheden en veerkracht. Mensen met doofblindheid ervaren soms dat er vóór hen wordt bepaald, in plaats van met hen. Ook toegankelijkheid werd meerdere keren genoemd, in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld toegankelijkheid van de maatschappij om dromen van mensen met doofblindheid waar te kunnen maken. Verder is er besproken welke technologische mogelijkheden veelbelovend zijn voor deze specifieke doelgroep.

TOS

Bij de ophaalsessie TOS is aan de hand van thema’s gesproken over de prioriteiten voor Deelkracht 2023-2026. In het algemeen werd aandacht gevraagd voor implementatie en communicatie: het is belangrijk dat de resultaten bekend zijn en gebruikt worden in de praktijk. Daarnaast zijn tijdens de sessie de onderwerpen meertaligheid en de mogelijkheid van een soort digitaal patiëntendossier voor de zintuiglijk gehandicaptenzorg genoemd.

Wat nu?

De ophaalsessies bieden ruimte om over de meest uiteenlopende onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan. Een waardevolle manier om er achter te komen welke wensen en dromen er zijn bij de partijen van Deelkracht. De opgehaalde informatie wordt gebruikt om het plan voor Deelkracht 2023-2026 verder voor te bereiden. De komende tijd gaan we aan de slag om de wensen en behoeften van de zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen te vertalen naar een mooi kennisprogramma.

Terug naar overzicht