DeelkrachtPraktijkcheck ‘Inzet ervaringsdeskundigen in de zorg’ van start

Praktijkcheck ‘Inzet ervaringsdeskundigen in de zorg’ van start

Een ervaringsdeskundige gebruikt zijn of haar eigen ervaring om een ander te helpen. Het Deelkrachtproject ‘Ervaringsdeskundigen inzetten in de zorg’ onderzoekt wat er bij organisaties geregeld moet zijn om ervaringsdeskundigen succesvol in te kunnen zetten in de zorg. Het project focust op ervaringsdeskundigen met een verworven beperking in horen én zien (doofblindheid). Dit is een beperking die je niet al vanaf je geboorte hebt maar die na de taalontwikkeling is ontstaan. In het project werken Kentalis, GGMD, Visio, Bartiméus, Kalorama en de Oogvereniging samen.

In april 2022 starten we met een nieuwe fase van het project: de praktijkcheck!

Wat hebben we tot nu toe geleerd?

Sinds de start van het project hebben we al veel kennis verzameld over het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de zorg. Dat hebben we gedaan door te zoeken in wetenschappelijke literatuur. Maar ook door ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals te interviewen en ervaringsverhalen op het internet te lezen. We hebben van de informatie uit al deze bronnen een samenvatting gemaakt. Hierin worden de randvoorwaarden voor de inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg samengevat. Deze randvoorwaarden hebben we besproken met zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen. De feedback die wij hebben gekregen helpt ons bij het aanscherpen van de randvoorwaarden voor de doelgroep.

De praktijkcheck

In april 2022 starten we met de praktijkcheck. Tijdens deze praktijkcheck willen we nagaan of de betrokken organisaties al aan bepaalde randvoorwaarden voldoen en waar nog verbetering nodig is. De resultaten van deze praktijkcheck willen we gebruiken om een advies te schrijven voor de betrokken organisaties over de inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg.

Wat houdt de praktijkcheck precies in?

De praktijkcheck is een vragenlijst die we voorleggen aan collega’s van de organisaties Visio, Bartiméus, Kentalis, Kalorama en GGMD. In deze vragenlijst staan vragen over de inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg en vragen over randvoorwaarden. Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer 30 minuten. Personen die kunnen worden benaderd zijn bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen die werken in de zorg en managers en professionals die (kunnen gaan) samenwerken met ervaringsdeskundigen in de zorg. Met deze vragenlijst weten we straks aan welke randvoorwaarden binnen de organisaties wordt voldaan en aan welke nog niet. Op basis hiervan schrijven we voor iedere organisatie een advies.

Terug naar overzicht