DeelkrachtStart van het project ‘Arbeidsparticipatie met een verworven beperking in horen én zien’

Start van het project ‘Arbeidsparticipatie met een verworven beperking in horen én zien’

We zijn gestart met het Deelkrachtproject ‘Arbeidsparticipatie met een verworven beperking in horen én zien’ (ook wel verworven doofblindheid genoemd). Binnen dit project onderzoeken we welke kansen en knelpunten er zijn rondom werk bij mensen met een verworven beperking in horen én zien.

 

Wat gaan we doen?

Uit eerder onderzoek in Zweden bleek dat de helft (51 procent) van de mensen met Usher syndroom niet werken. Uit dit onderzoek bleek ook dat mensen met Usher syndroom met werk beter in hun vel zaten, dan de mensen zonder werk. We horen van mensen met een verworven beperking in horen én zien en professionals dat er ook in Nederland veel speelt rondom werk bij mensen met een verworven beperking in horen én zien. Maar wat er precies speelt en wat de kansen en knelpunten rondom werk zijn, weten we nog niet. Dat gaan we onderzoeken.

In dit project richten we ons op werk in de vorm van betaald werk en (onbetaald) vrijwilligerswerk. We gaan de kansen en knelpunten rondom werk onderzoeken tijdens verschillende fases van arbeidsparticipatie, namelijk tijdens het zoeken en vinden van werk, het hebben en houden van werk en het afronden en stoppen van werk. Natuurlijk onderzoeken we ook wat de rol van communicatie hierin is.

We ontwikkelen uiteindelijk een schema (een theoretisch model) waarin alle kansen en knelpunten staan, die spelen rondom werk bij mensen met een verworven beperking in horen én zien.

Dit doen we door:

  • Het uitvoeren van een literatuuronderzoek,
  • Een brainstormsessie met mensen met een verworven beperking in horen én zien,
  • Interviews met professionals (bijvoorbeeld jobcoaches en maatschappelijk werkers) en (voormalige) werkgevers,
  • Een uitgebreid vragenlijstonderzoek met mensen met een verworven beperking in horen én zien, professionals en (voormalige) werkgevers.

Op dit moment zijn we bezig met het uitvoeren van het literatuuronderzoek. In 2024 gaan we de brainstormsessie en interviews houden. Vanaf 2025 testen we deze resultaten in een grotere groep van mensen met een verworven beperking in horen én zien, professionals en werkgevers door middel van een vragenlijstonderzoek.


Samenwerking

In dit project werken we samen met mensen met een verworven beperking in horen én zien en professionals die bij hen betrokken zijn. Ook werken we in dit project samen met de programmalijnen Taalontwikkelingsstoornis (TOS), Doof/Slechthorend (D/SH) en Communicatief Meervoudige Beperkingen (CMB). Deze programmalijnen doen ook onderzoek naar de kansen en knelpunten rondom werk bij hun eigen doelgroep.

Terug naar overzicht