DeelkrachtTrainers van Deelkracht het land in

Trainers van Deelkracht het land in

Vanaf volgende week gaan vier trainers het land in om de cursus ‘Onderdompeling’ te geven. Met een koffer vol ervaringsoefeningen gaan zij naar verschillende gemeenten om de kennis over doofheid en slechthorendheid te vergroten.

Op 14 juli 2016 trad in Nederland het VN-verdrag over de rechten van mensen met beperkingen uit 2007 in werking. Daarin staat dat er een inclusieve samenleving moet zijn waarin iedereen kan participeren. Gemeenten zijn vrij om zelf invulling te geven aan de opdracht om hun gemeente inclusief te maken. Hierin wordt al veel samengewerkt met ervaringsdeskundigen. Toch blijkt inclusie bij doofheid en slechthorendheid voor veel gemeenten onbekend terrein. Om gemeenten op weg te helpen is het Deelkrachtproject ‘Onderdompeling’ opgezet. 

Product
Het product ‘Onderdompeling’ dat wordt aangeboden bestaat uit:

  • Een poster met communicatietips.
  • Een clickable pdf voor kennisoverdracht en bewustwording. Hierin staat informatie over doofheid/slechthorendheid.
  • Een fysieke bijeenkomst gericht op begrip en beleving van doofheid en slechthorendheid: de ‘Onderdompeling’. 

Doelgroep
De bijeenkomst is bedoeld voor: 

  • Medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de dienstverlening aan dove en slechthorende burgers. Denk bijvoorbeeld aan een baliemedewerker bij de gemeente of aan medewerkers uit het sociale domein die voor de gemeente werken (bijvoorbeeld WMO-consulenten).
  • Medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij inclusiebeleid. 

Inhoud
De bijeenkomst van de onderdompeling duurt ongeveer 2,5 uur en bevat vier onderdelen: 

Witte koffer met logo Deelkracht erop

  • Een quiz met kennisvragen over doofheid/slechthorendheid en een inclusieve samenleving
  • Een korte schets van diversiteit van dove en slechthorende burgers
  • Drie ervaringsopdrachten
  • Casussen gericht op de praktijk van de deelnemers

Bij de ervaringsopdrachten ervaren de deelnemers zelf wat werkt en wat niet wanneer je niet of minder hoort. Naar aanleiding hiervan geven ze elkaar tips. Casusvoorbeelden van dove en slechthorende personen komen aan bod. Aan de hand van filmfragmenten wordt besproken op welke manier er het beste gecommuniceerd kan worden. Daarbij komt aan bod wat de gemeentelijk medewerker kan doen om de situatie zo toegankelijk en inclusief mogelijk te maken.

Terug naar overzicht