DeelkrachtWorkshop ‘Ervaringsdeskundigheid inzetten’

Workshop ‘Ervaringsdeskundigheid inzetten’

Het doel van het Deelkrachtproject ‘Ervaringsdeskundigheid inzetten’ is het inzichtelijk maken van wat organisaties moeten regelen om ervaringsdeskundigen met verworven doofblindheid in te kunnen zetten in de zorg. En hoe professionals en ervaringsdeskundigen hierbij zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden. We hebben kennis opgehaald uit de wetenschappelijke literatuur, van het internet en door interviews met professionals en ervaringsdeskundigen. Met die informatie is een lijst opgesteld met punten waar een organisatie rekening mee moet houden.
Ook zijn met interviews praktische aandachtspunten opgehaald bij vijf organisaties. En er werd duidelijk wie in welke organisatie een belangrijke rol kan spelen of al speelt bij het inzetten van ervaringsdeskundigen met verworven doofblindheid.

De workshop

Op dinsdag 29 november vond de workshop ‘Ervaringsdeskundigheid inzetten’ plaats. Hiermee werden de eerste stappen gezet voor het invoeren van ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met verworven doofblindheid.

Tijdens de workshop maakten de deelnemers in groepjes een start met het opstellen van een invoeringsplan voor iedere organisatie. Er is nagedacht over wie er betrokken moet worden, op welke manier. En over hoe de samenwerking tussen de verschillende organisaties blijft bestaan. Aan de hand van de projectresultaten en handvatten uit de workshop gaat iedere organisatie nu zelf aan de slag om ervaringsdeskundigheid in te zetten in de zorg. Op deze manier werken we samen toe naar betere en passende zorg voor mensen met verworven doofblindheid.

Terug naar overzicht