DeelkrachtDove/slechthorende nieuwkomers: Online modules voor zorg, onderwijs en asiel- en inburgeringsketen

Dove/slechthorende nieuwkomers: Online modules voor zorg, onderwijs en asiel- en inburgeringsketen

Volwassen nieuwkomers die doof of slechthorend zijn, hebben vaak psychische problemen en problemen in de communicatie. Sommige dove en slechthorende nieuwkomers zijn door hun cultuur ook niet gewend om gebruik te maken van de zorg. Het is belangrijk dat de zorg voor dove en slechthorende nieuwkomers verbetert. Maar ook dat alle professionals in de asiel- en inburgeringsketen, het onderwijs en de zorg, dezelfde informatie geven. Zodat het aanbod van deze drie partijen beter op elkaar aansluit en de samenwerking verbetert. En dat professionals de informatie die eerder is gegeven herhalen, op de momenten die voor de nieuwkomer belangrijk zijn.

Daarom ontwikkelden we online modules voor deze drie sectoren. Bekijk ze hieronder.

Zorg

Onderwijs

Asiel- en inburgeringsketen

Bekijk in NGT

 

Terug naar overzicht