DeelkrachtDiagnostiek TOS 18+

Diagnostiek TOS 18+

Een taalontwikkelingsstoornis wordt meestal vastgesteld als kinderen jong zijn. Maar ook mensen boven de 18 vragen zich soms af of ze TOS hebben. Ze merken dan dat een diagnose TOS moeilijk te krijgen is als je eenmaal volwassen bent. Dat is jammer. Zeker als mensen vastlopen in opleiding, werk of relaties. In dit project onderzoeken we of we volwassenen met TOS meer kunnen bieden dan we nu doen?

Looptijd
2023 – 2024

In het project Diagnostiek TOS 18+ onderzoeken we of spraaktaaldiagnostiek mogelijk en zinvol is bij volwassenen met een vermoeden van TOS. We inventariseren hoe vaak audiologische centra, logopedisten en specialisten te maken krijgen met hulpvragen van volwassenen met TOS en hoe ze daarmee omgaan. We analyseren verhalen van volwassenen met vragen op dit gebied en we kijken in de (inter)nationale literatuur wat we weten over TOS bij volwassenen.

We benaderen experts uit wetenschap en praktijk via interviews. Logopedisten werkzaam in een eigen praktijk benaderen we door middel van een enquête. We luisteren naar verhalen van ervaringsdeskundigen in een webinar dat georganiseerd is vanuit ervaringsdeskundigen zelf.  Ten slotte interviewen we een professional in een Audiologisch Centrum over een experimenteel protocol waar zij mee werken.

We onderzoeken ook welke vragen bij een intake gesteld kunnen worden aan volwassenen, als zij zich melden met een vermoeden van TOS. Bestaande vragenlijsten zijn voor kinderen, maar waar vraag je naar bij een volwassene? Met de informatie uit de literatuur proberen we mogelijke vragen voor de intake op te stellen.

 Team

  • Daan Hermans, onderzoeker, Kentalis
  • Jan Buitenhek, onderzoeker, Kentalis
  • Sanne Limonard, onderzoeker, Kentalis
  • Isolde Podt, professional, Kentalis
  • Erwin Baas, professional, Kentalis

Contact
Daan Hermans, d.hermans@kentalis.nl

Terug naar overzicht