We ontwikkelen handvatten voor het onderzoeken van mogelijkheden om te leren bij mensen met aangeboren doofblindheid. Hiermee kunnen professionals en ouders de juiste ondersteuning bieden aan mensen met aangeboren doofblindheid om het leren te verbeteren.

Meer zicht op mogelijkheden voor leren bij mensen met aangeboren doofblindheid

Looptijd: 2020 – 2022

Wat kan mijn kind met aangeboren doofblindheid leren? Wat kunnen wij doen om iemand met aangeboren doofblindheid te helpen bij het leren?

Klik om te vergoten

Deze vragen hebben ouders en begeleiders regelmatig.  Mensen met aangeboren doofblindheid  hebben verschillende problemen. Daardoor is het moeilijker om de mogelijkheden voor leren te ontdekken. Het afnemen van bijvoorbeeld een IQ test kan lastig zijn. Ook laat een test niet zien wat iemand kan in het dagelijks leven. Hierdoor is er een grotere kans dat we iemand met aangeboren doofblindheid verkeerd inschatten. Dit zorgt ervoor dat de ontwikkeling van mensen met aangeboren doofblindheid niet altijd goed wordt ondersteund. We bieden bijvoorbeeld te weinig of juist te veel ondersteuning. Het is daarom belangrijk dat we de mogelijkheden van mensen met aangeboren doofblindheid goed in beeld krijgen.

Wat doen we in het project? 

We ontwikkelen handvatten voor ouders en professionals om de mogelijkheden van mensen met aangeboren doofblindheid goed in te schatten. Bijvoorbeeld een overzicht met tips of een scholing voor begeleiders. Dit onderzoeken we op verschillende manieren:

 • Wat is al bekend over het leren bij mensen met aangeboren doofblindheid en hoe breng je dit in kaart?. We lezen wat onderzoekers hierover schrijven in wetenschappelijke artikelen (literatuurstudie)
 • Wat vinden naasten van mensen met aangeboren doofblindheid belangrijk? We praten met ouders of andere familieleden van mensen met aangeboren doofblindheid. Wat willen zij weten over de ontwikkeling en het leren? Welke rol kunnen zij spelen bij het in beeld brengen van de mogelijkheden? (focusgroepen)
 • Wat vinden professionals belangrijk? We vragen professionals in zorg en onderwijs wat zij nodig hebben om mogelijkheden van mensen met aangeboren doofblindheid in beeld te brengen. Wat vinden ze nu moeilijk en wat gaat er al goed? (focusgroepen)

Wat levert het project op?

Met de informatie die we verzamelen, ontwikkelen we producten om de mogelijkheden van mensen met aangeboren doofblindheid in beeld te brengen. Wat voor soort product weten we nog niet precies. Dat is afhankelijk van de informatie die we verzamelen. Het kan een training zijn voor professionals of een handleiding met tips. Maar het kunnen ook video’s zijn met voorbeelden voor ouders en begeleiders. De vorm van het product bepalen we tijdens dit project.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het deelprogramma CMB.

Team

Kentalis:

 • Eline Heppe – Projectleider & senior onderzoeker
 • Ulrika Klomp – Senior onderzoeker
 • Saskia Damen – Senior onderzoeker
 • Trees van Schrauwen – GZ psycholoog & onderzoeker
 • Hanneke van Gennip – Gedragskundige & onderzoeker
 • Arianne Breure – Kennisontwikkeling
 • Beatrijs Maas – Logopedist
 • Erika Pranger – Behandelcoördinator
 • Wilma van den Hurk – Fysiotherapeut
 • Sylvia van Doorn – Ervaringsdeskundige

Visio: Christine Oskamp – Docent & Orthopedagoog

Bartiméus: Monique Verberg – Gedragsdeskundige

Contact

Voor vragen over dit onderzoek kun je contact opnemen met de projectleider: Eline Heppe (e.heppe@kentalis.nl)

Terug naar overzicht