Doel: Inzicht in de beschikbaarheid, bruikbaarheid en effectiviteit van hulpmiddelen voor mensen met doofblindheid in Nederland.

We willen de volgende vragen beantwoorden in dit project:

 1. Welke hulpmiddelen zijn er voor mensen met doofblindheid in Nederland?
 2. Hoe bruikbaar zijn deze hulpmiddelen?
 3. Hoe effectief zijn deze hulpmiddelen?

Hulpmiddelen voor mensen met doofblindheid

Looptijd: 2020 – 2023

Klik om te vergroten

We maken een lijst met hulpmiddelen die in Nederland beschikbaar zijn voor mensen met doofblindheid. Deze lijst geeft professionals en ervaringsdeskundigen een goed overzicht van wat er allemaal is. Daarnaast kijken we waar ervaringsdeskundigen behoefte aan hebben op het gebied van hulpmiddelen. Ook doen we literatuuronderzoek naar de effectiviteit van hulpmiddelen.

Team

 • Corine van Dal (GGMD, projectgroeplid)
 • Femke van Eekelen-Vaes (Kentalis, projectgroeplid)
 • Femke van Eijk (Kentalis, projectgroeplid)
 • Petra Geerts-Hagen (Kentalis, projectgroeplid)
 • Johan Groskamp (ervaringsdeskundige, co-voorzitter)
 • Eline Heppe (Kentalis, Deelprogrammaleider Db)
 • Ans Huvenaars – van Boxtel (Kalorama, projectgroeplid)
 • Esther Keller (Kentalis, projectgroeplid)
 • Ulrika Klomp (Kentalis, co-voorzitter en projectleider)
 • Peia Prawiro-Atmodjo (Kentalis, projectgroeplid)
 • Paul op het Veld (Visio, projectgroeplid)
 • Mijkje Worm (DBConnect, Bartimeus, projectgroeplid)

Contact

Ulrika Klomp: u.klomp@kentalis.nl

Terug naar overzicht