DeelkrachtParticipatie in het arbeidsproces met een verworven beperking in horen én zien

Participatie in het arbeidsproces met een verworven beperking in horen én zien

Alle mensen hebben recht op passend en betaald werk. Ook mensen met een beperking. Voor veel mensen met een verworven beperking in horen én zien, ook wel doofblindheid genoemd, kan het vinden van een geschikte baan een uitdaging zijn. Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen met een verworven beperking in horen én zien die een passende baan hebben, gelukkiger zijn. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de kansen en knelpunten die zij ervaren rondom werk en wat hen zou kunnen helpen. Dat onderzoeken we in dit project.

Dit project is in samenwerking met de deelprogramma’s CMB, TOS 18+ en D/SH 18+.

Doel

Logo Arbeidsparticipatie

In dit project onderzoeken we welke kansen en knelpunten mensen met een verworven beperking in horen én zien ervaren rondom werk. We vragen hen ook wat hen zou kunnen helpen in de participatie in het arbeidsproces.

Looptijd

2023 t/m 2026

Het project

In dit project werken onderzoekers, professionals uit de praktijk en mensen met een verworven beperking in horen én zien samen. We brengen in kaart welke kansen en knelpunten mensen met een verworven beperking in horen én zien ervaren rondom werk. Dat doen we voor de verschillende fasen van het arbeidsproces, namelijk het zoeken en vinden van werk, het hebben en houden van werk, en het verlies of afronden van werk. In dit project doen we een literatuurstudie en we verzamelen de ervaringen van mensen. Met de literatuurstudie onderzoeken we of andere onderzoekers al kansen en knelpunten rondom werk bij mensen met een verworven beperking in horen én zien hebben gevonden. Ook in de andere deelprogramma’s van Deelkracht wordt dit onderzocht. Naast de literatuurstudie onderzoeken we ook de ervaringen van mensen met een verworven beperking in horen én zien zelf. En ook die van professionals die werken met mensen met een verworven beperking in horen én zien. Zoals loopbaancoaches, maatschappelijk werkers en werkgevers. In overleg met de mensen zelf, bepalen we hoe we het beste hun ervaringen kunnen verzamelen.

Team

  • Emma Vaillant, projectleider & senior onderzoeker, Koninklijke Kentalis
  • Eline Heppe, senior onderzoeker, Koninklijke Kentalis
  • Emma Klaassen, onderzoeker, Koninklijke Kentalis
  • Martine Muizelaar, ervaringsdeskundige
  • Wim Moons, ervaringsdeskundige
  • Marije Averdijk, ervaringsdeskundige
  • Mieke Douma, professional, Koninklijke Visio
  • Leslie van Schijndel, professional, Koninklijke Visio
  • Renske Bosman, professional, Bartiméus

Contact

Emma Vaillant, e.vaillant@kentalis.nl

Terug naar overzicht