DeelkrachtParticipatie in het arbeidsproces

Participatie in het arbeidsproces

Alle mensen hebben recht op passend werk. Dat staat in de wet. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Er is weinig bekend over de ervaringen van mensen met TOS in het vinden, houden en verliezen van werk. Wat maken zij mee? En wat zijn de ervaringen van hun communicatiepartners? We gaan deze ervaringen onderzoeken. Zo willen we leren wat mensen met TOS en hun communicatiepartners kan helpen. Dit zetten we om in oplossingen die we meteen in de praktijk uitproberen.

Dit project wordt ook uitgevoerd bij de doelgroepen doof/slechthorend, communicatief meervoudig beperkt en mensen met een verworven beperking in horen én zien.

Logo werk & tos

Looptijd
2023 t/m 2026

In dit project werken mensen met TOS, ouders van kinderen met TOS, professionals van Werkpad en onderzoekers samen. We starten met het interviewen van mensen met TOS. We stellen dan vragen over het werk. Dat kan betaald werk zijn, maar ook vrijwilligers werk of stage. Of misschien zit iemand even zonder werk. Ook interviewen we mensen die samenwerken met iemand met TOS. In dit project noemen we hen communicatiepartners. Denk dan bijvoorbeeld aan een collega of een leidinggevende.

Het onderwerp communicatie vinden we belangrijk. We onderzoeken hoe de communicatie gaat tussen de persoon met TOS en zijn/haar communicatiepartner. Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Wat kunnen we hiervan leren?

Na het uitwerken van de interviews voeren we groepsgesprekken. Hierin bespreken we de uitkomsten uit de interviews en vragen we de deelnemers of dit voor hen klopt. We delen daarna deze uitkomsten.

Daarna gaan we samen op zoek naar oplossingen. Hierin leren we ook van de inzichten uit de projecten van de andere doelgroepen. En de oplossingen die we bedenken, proberen we meteen in de praktijk uit. Dit doen we samen met Werkpad en andere organisaties.

 

Team

 • Iris Manders, Kentalis, Projectleider
 • Lidy Smit, Kentalis, Onderzoeker
 • Sanne Bakering, Kentalis, Onderzoeker
 • Sanne Limonard, Kentalis, Onderzoeker
 • Rima Gebera, Kentalis, Onderzoeker
 • Meike van Genugten, Ervaringsdeskundige, Co-onderzoeker
 • Maartje Kobesen, Ervaringsdeskundige, Co-onderzoeker
 • Jerome Vergne, Ervaringsdeskundige, Co-onderzoeker
 • Marleen van de Vorst, Ervaringsdeskundige, Co-onderzoeker
 • Heleen Gorter, Ervaringsdeskundige, Co-onderzoeker
 • Cinta Selbach, Kentalis Werkpad, Professional

Contact
Iris Manders, i.manders@kentalis.nl

Terug naar overzicht