Wat is een Smartglass?
Een Smartglass is een bril met een kleine camera en een oortje. De drager van de bril kan via de camera een coach op afstand laten meekijken. De coach kan dan op afstand feedback op het handelen van de drager geven. In dit project onderzoeken we de bruikbaarheid en de meerwaarde van de Smartglass bij coaching on the job in de zorg en ondersteuning van mensen met een aangeboren beperking in horen én zien. De verwachting is dat de Smartglass kan zorgen voor minder druk op het personeel en voor meer uitwisseling van kennis. Dat is mogelijk omdat de coach niet ter plekke aanwezig hoeft te zijn en daarom flexibeler is in wanneer te coachen.

Logo Smartglass

Doel
Het doel van het project is het vergelijken van de ervaringen van twee begeleiders en één communicatiedeskundige tijdens coaching on the job met én zonder de Smartglass. Wat zijn de ervaringen van de begeleiders en communicatiedeskundigen met én zonder het gebruik van de Smartglass in de woonzorg aan mensen met een aangeboren beperking in horen én zien?

Looptijd
2022/2023

De COVID-19 pandemie heeft de zorg hard getroffen. Begeleiders van mensen met een aangeboren beperking in horen én zien (doofblindheid) stonden toen voor verschillende uitdagingen om goede zorg te kunnen geven. Bijvoorbeeld: communicatiedeskundigen mochten vanwege de coronamaatregelen niet naar de woongroep komen om de begeleiders te coachen. Hierdoor was het coachen van de begeleider bij het geven van zorg en ondersteuning aan de bewoners met een beperking in horen én zien helemaal niet meer mogelijk. De begeleiders zochten naar creatieve oplossingen voor dit probleem en ontdekten zo de Smartglass.

De Smartglass werd als mogelijke oplossing bedacht om begeleiders op afstand te coachen. De communicatiedeskundige hoefde door het gebruik van de Smartglass niet naar de woongroep te komen om begeleiders te coachen. De verwachte voordelen van de Smartglass waren:

1) de coach kan vaker coachen (beschikbaarheid)

2) de begeleider en de coach kunnen makkelijker kiezen voor een moment wanneer een begeleider gecoacht kan worden (flexibiliteit),

3) de bewoner heeft minder afleiding tijdens het coachen omdat de communicatiedeskundige niet fysiek meedoet

4) de coach hoeft niet te reizen naar de woning (tijdbesparing).

Binnen Deelkracht hebben we onderzocht of de Smartglass geschikt is om te gebruiken bij coaching on the job. Ook hebben we onderzocht wat de pluspunten zijn om de Smartglass te gebruiken.

In het onderzoek zijn de ervaringen vergeleken van twee begeleiders en één communicatiedeskundige. Deze begeleiders zorgen voor mensen met een aangeboren beperking in horen én zien. De begeleiders doen vaak een activiteit samen met de bewoner. Ze worden tijdens deze activiteit gecoacht door een communicatiedeskundige. Tijdens het onderzoek was de communicatiedeskundige bij de helft van de coaching activiteiten in het echt aanwezig. Bij de andere helft van de coaching activiteiten gaf de communicatiedeskundige coaching via de Smartglass.

Daarnaast hebben we binnen dit project de financiële en ICT eisen voor het gebruik van de Smartglass uitgezocht.

Contact
Esther van Dijk – es.vandijk@kentalis.nl

Terug naar overzicht