Informatiepakketten voor dove en slechthorende jongeren, ouders en sporttrainers/coaches om sportparticipatie te bevorderen.

Samen sporten!

Looptijd: 2020 – 2023

Dove en slechthorende kinderen en jongeren kunnen goed sporten. Toch sporten zij minder dan hun horende leeftijdgenoten. Zo missen zij behalve beweging ook het sociale contact, plezier en ontspanning. In het project Sportparticipatie hebben we ons ingezet om hier iets aan te doen.

Tekening van kindjes die sporten

Dove jonge sporters kunnen gaan sporten bij een Dovensportvereniging, waar zij samen met dove leeftijdgenoten kunnen sporten. Dit is niet voor alle DSH kinderen en jongeren passend of in de buurt. Jonge DSH sporters kunnen ook meedoen bij reguliere sportverenigingen. Daar sporten zij samen met horende leeftijdgenoten. Dit is vaak dichter in de buurt en er is meer keus in verschillende sporten. Maar er kunnen ook hindernissen zijn, want niet alle sportclubs weten hoe zij het sporten leuk en toegankelijk kunnen maken voor DSH sporters.

In het project sportparticipatie hebben wij ons gericht op hoe wij het sporten bij reguliere verenigingen leuk en toegankelijk kunnen maken voor jonge DSH sporters. Zo hopen wij dat DSH kinderen en jongeren meer mee gaan doen met sport. We hebben gepraat met dove en slechthorende kinderen en jongeren. We hebben ook met ouders en met sporttrainers gepraat. Samen met hen hebben wij gekeken hoe het komt dat DSH kinderen en jongeren minder sporten en wat we hieraan zouden kunnen doen.

Met de kennis die we hebben verzameld, hebben wij producten gemaakt voor jonge DSH sporters, voor ouders en voor trainers/coaches. Die producten vind je hier.

Het project Sportparticipatie is inmiddels afgerond. De verdere implementatie van de producten zal plaatsvinden in het nieuwe Deelkrachtproject ‘Implementatie’,

Team

 • Het project is uitgevoerd door:
  • Alie Slot (Kentalis)
  • Annemieke van Kampen (Kentalis & Dovenschap)
  • Jelle Kamstra (Kentalis)
  • Erik-Jan Wijbenga (Wijbenga Motions)
  • Maaike Ferf Jentink (FJMove & Stille Gym)
  • Styn Idsardi (Kentalis)
  • Michelle van Jole (Kentalis)
  • Nadine de Rue (Kentalis)

Contact

Terug naar overzicht