Informatiepakketten voor dove en slechthorende jongeren, ouders en sporttrainers/coaches om sportparticipatie te bevorderen.

Samen sporten!

Looptijd: 2020 – 2023

Klik om te vergroten

Sporten is belangrijk voor alle kinderen. Maar dove en slechthorende (DSH) kinderen sporten minder dan horende kinderen. In dit project willen we deelname van DSH kinderen aan sportclubs bevorderen. Hoe doen we dat? We inventariseren eerst de obstakels die DSH kinderen ervan weerhouden om lid te worden van een sportclub. En de mogelijke oplossingen die er zijn om de deelname aan een sportclub een succes te laten zijn. In 2020 hebben we hiervoor literatuuronderzoek gedaan.

DSH kinderen en jongeren zelf, ouders en sporttrainers of coaches spelen allemaal een belangrijke rol bij sportdeelname. We gaan daarom graag met hen in gesprek. We zijn nieuwsgierig naar de ervaringen. En horen ook graag ideeën en tips. Dit gaan we doen in online groepsgesprekken. In een groep met kinderen en jongeren, in een groep met ouders en in een groep met sporttrainers en coaches. Deze gesprekken vinden plaats in maart of begin april 2021.

Daarna gaan we informatiepakketten maken. We doen dit voor:

 • Kinderen en jongeren
 • Ouders
 • Sporttrainers en coaches

In die informatiepakketten komt bijvoorbeeld:

 • (online) voorlichtingsmateriaal over doofheid en slechthorendheid
 • Filmpjes met tips voor dove kinderen en jongeren
 • Instructiefilmpjes voor sporttrainers en coaches

Het projectteam werkt samen met de projectleider van Ongehoord Sportief. Dit is een samenwerkingsproject van Gehandicaptensport Nederland en de KNDSB.
En het projectteam werkt samen met “Dovensport in Beeld”. Dit is project van KNDSB, Divers Doof, Gehandicaptensport Nederland, NDJ, SH-jong en FODOK.

Team

 • Annemieke van Kampen (Kentalis & Dovenschap)
 • Jelle Kamstra (Kentalis)
 • Erik-Jan Wijbenga (Wijbenga Motions)
 • Maaike Ferf Jentink (FJMove)
 • Styn Idsardi (Kentalis)
 • Michelle van Jole (Kentalis)
 • Nadine de Rue (Kentalis)

Contact

Terug naar overzicht