DeelkrachtOnderzoek naar bruikbare hulpmiddelen voor mensen met doofblindheid: de eerste resultaten zijn binnen!

Onderzoek naar bruikbare hulpmiddelen voor mensen met doofblindheid: de eerste resultaten zijn binnen!

Welke hulpmiddelen kun je inzetten als je een beperking hebt in horen én zien? Hoe bruikbaar en behulpzaam zijn die hulpmiddelen? In het project ‘Inzicht in Hulpmiddelen’ gaan we opzoek naar de antwoorden op deze vragen. We doen een literatuurstudie naar de effectiviteit van hulpmiddelen bij deze doelgroep. Daarnaast doen we een behoefteonderzoek onder ervaringsdeskundigen en hun netwerk. De resultaten daarvan zijn nu bekend! 

In het behoefteonderzoek is, door middel van een vragenlijst, informatie verzameld over het gebruik van hulpmiddelen. In totaal hebben 61 mensen de vragenlijst ingevuld waarvan 24 ervaringsdeskundigen (mensen met beperking in horen én zien), 32 professionals en 5 naasten.

Resultaten behoefteonderzoek

In totaal zijn er 80 verschillende hulpmiddelen genoemd die men gebruikt: 33 verschillende communicatiehulpmiddelen, 30 hulpmiddelen op het gebied van dagelijkse taken en 17 mobiliteitshulpmiddelen. De taststok, het gehoorapparaat en de smartphone zijn het populairst. 

Veel hulpmiddelen zijn gericht op het compenseren of vergroten van één zintuig. Bijna de helft (46%) van de genoemde hulpmiddelen is gericht op het compenseren of vergroten van het zicht (bv. een sprekende weegschaal of beeldschermloep). Slechts 12.5% is gericht op de auditieve beperking (bv. gebruik maken van ringleiding en compilot). En 20% van de genoemde hulpmiddelen heeft niet direct te maken met de beperking in horen én zien, maar is gericht op bijkomende lichamelijke of verstandelijke beperkingen (bv. een rollator en gebruiken van picto’s). Tot slot zijn er ook hulpmiddelen die niet gericht zijn op één zintuig, maar die bruikbaar zijn door het inspelen op de tast. Bijvoorbeeld een trilwekker. 

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat men informatie over hulpmiddelen vaak op internet zoekt. Daarnaast hechten ervaringsdeskundigen veel waarde aan de kennis die professionals hebben op het gebied van de inzet van hulpmiddelen.

Deze conclusies sluiten mooi aan bij onze samenwerking met de Hulpmiddelenwijzer van Vilans. Hier vind je specifieke hulpmiddelen voor doofblindheid (zie ook een eerder nieuwsbericht hierover). Dit is een verbetering voor zowel ervaringsdeskundigen als professionals. Beide groepen kunnen hier onafhankelijke informatie vinden over hulpmiddelen.

Hoe meer er bekend wordt over beschikbare en bruikbare hulpmiddelen voor mensen met beperking in horen én zien, hoe beter! 

Terug naar overzicht