DeelkrachtCasusfilm voor professionals: verhalen van dove en slechthorende nieuwkomers in Nederland

Casusfilm voor professionals: verhalen van dove en slechthorende nieuwkomers in Nederland

In het project Taalgrenzen is onderzoek gedaan naar de ervaringen van dove en slechthorende nieuwkomers met de asiel- en inburgeringsprocedure in Nederland. Met 15 dove of slechthorende nieuwkomers gingen we in gesprek. Vier van hen gaven toestemming om hun persoonlijke verhaal te delen. Van hun ervaringen heeft Kasia Hadley van Kentalis een aangrijpende film gemaakt.

Een beeld van het leven van D/SH nieuwkomers
Kasia werkte het afgelopen jaar aan deze film. De film geeft professionals een beeld van de levensverhalen van vier dove en slechthorende nieuwkomers uit Koerdistan, Iran en Oekraïne. 

Het zijn aangrijpende verhalen. Het is heftig wat ze allemaal hebben meegemaakt. Een man uit Oekraïne vertelt bijvoorbeeld dat hij door allerlei factoren jaren bezig is geweest om te kunnen inburgeren. Dat zegt iets over zijn doorzettingsvermogen. Dat raakt me. Omdat ik zelf doof ben, kan ik me goed inleven in hoe het voor deze nieuwkomers moet zijn. Maar ik denk dat de unieke verhalen in de film iedereen wel raken.
Kasia Hadley

Met gebarenpostzegel en stemtolken zodat iedereen het kan volgen
Aan de dove en slechthorende nieuwkomers zijn vragen gesteld in het onderzoek van Taalgrenzen. Onder meer over: hun jeugd, het onderwijs dat ze in hun thuisland hebben gehad, hoe ze thuis communiceren, waarom ze gevlucht zijn, hoe hun reis naar Nederland verliep, hoe ze de asiel- en inburgeringsprocedure in Nederland hebben ervaren, hoe de communicatie ging en welke ondersteuning ze hebben kregen.

De vragen werden gesteld door een gebarentaalvaardige behandelaar. De behandelaar werd daarbij door meerdere dove tolken en een dove communicatiedeskundige ondersteund, omdat de nieuwkomers vaak gebruikmaakten van een combinatie van hun eigen thuistaal, Nederlandse Gebarentaal en International Sign. Dat maakte het soms moeilijk om het goed te begrijpen. De film is daarom voorzien van een postzegel met Nederlandse Gebarentaal en ondertiteling, zodat iedereen het goed kan volgen. Om de film ook toegankelijk te maken voor slechtziende en doofblinde mensen is er bij de Nederlandse versie een ‘voice-over’ toegevoegd (stemtolken die de ervaringen levendig inspreken).

We tonen de ruwe beelden
Vooraf was het niet de bedoeling de beelden op deze manier te delen. De fragmenten in de film zijn onderdeel van de ruwe onderzoeksdata. De verhalen zijn authentiek, zo voor het eerst aan ons verteld, met alle emoties die daarbij horen. Dat wilden we juist graag delen, met toestemming van de deelnemers. Daarom is ervoor gekozen om de opnames niet opnieuw op te nemen in een studio. Het geeft je een ‘kijkje achter de schermen’ bij het onderzoeksproject.

Een film voor professionals
De film is bedoeld voor alle professionals die te maken krijgen met nieuwkomers. De resultaten van het bijbehorende onderzoek, waaruit concrete adviezen voor de praktijk voortkomen, worden begin 2023 via Deelkracht verspreid.

Door de verhalen te bekijken, begrijp je beter waar dove en slechthorende nieuwkomers tegenaan lopen. Wat hun hulpvragen zijn en hoe die kunnen verschillen van de hulpvragen van horende nieuwkomers. Het uiteindelijke doel van het onderzoek en deze film is dat we dove en slechthorende nieuwkomers beter kunnen ondersteunen. Zowel in de asiel- en inburgeringsketen en het onderwijs als in de zorg van GGMD en Kentalis.
Kasia Hadley

Bekijk in Nederlands en NGT

Terug naar overzicht