DeelkrachtEen beperking in horen én zien: maak kennis met de doelgroep  

Een beperking in horen én zien: maak kennis met de doelgroep  

In het project Voorlichting en kennisoverdracht doofblindheid ontwikkelen we verschillende producten. Producten voor mensen die in hun werk personen met een beperking in horen én zien tegen kunnen komen. In dit project is een behoefteonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er behoefte is aan informatie óver de doelgroep.

In 2020 en 2021 deden we een behoefteonderzoek binnen verschillende (beroeps)groepen. En we interviewden ervaringsdeskundigen. Uit deze gesprekken blijkt dat er behoefte is aan informatie over de doelgroep beperking in horen én zien. Het verslag van het behoefteonderzoek staat nu online en is hier te lezen. Het belangrijkste punt uit het onderzoek is dat de kennis over een beperking in horen én zien zich niet moet beperken tot de Zintuigelijk Gehandicaptensector (ZG-sector).

Waarom is bekendheid zo belangrijk?

Het is belangrijk om de bekendheid en het bewustzijn over deze beperking te vergroten. Zo verbeteren we de ondersteuning en de participatie van de doelgroep. Dit betekent dat kennis over een beperking in horen én zien terecht moet komen bij alle (beroeps)groepen waar mensen met een beperking in horen én zien mee in aanraking komen. Denk hierbij aan hun eigen sociale netwerk (vrienden, familie), de verstandelijk gehandicapten-sector (VG-sector), de medische sector (AVG-artsen), de (ouderen-)zorg (begeleiders en wijkzorg), verwijzers (kinderartsen, KNO-artsen) en het Sociaal Domein (gemeentes, WMO-loket).

We hebben mensen in deze (beroeps)groepen gevraagd naar hun behoeften als het gaat om voorlichting en kennismaterialen over een beperking in horen én zien. Wat zijn hun ervaringen en knelpunten in het contact met mensen met een beperking in horen én zien? En wat zou hen daarbij kunnen helpen? En, op welke manier zouden zij daar informatie over willen ontvangen? Daarnaast hebben we ervaringsdeskundigen gevraagd wat hun goede en minder goede ervaringen zijn in het contact met deze (beroeps)groepen. En welke tips zij daarvoor hebben. De ervaringsdeskundigen hebben gereageerd vanuit hun perspectief met aangeboren, verworven en leeftijdsgerelateerde beperking in horen én zien.

Wat nu?

We hebben nu een duidelijk beeld van de behoeften van ervaringsdeskundigen en verschillende (beroeps)groepen. Met die informatie kunnen we keuzes maken over de projectactiviteiten waar we als eerst mee aan de slag gaan.

De eerste drie thema’s werden al verder uitgewerkt in andere Deelkrachtprojecten zoals: De functionele definitie, Sociale kaart doofblindheid en de Hulpmiddelenwijzer. Het project V&K gaat zich in eerste instantie richten op het thema Communicatie. En we zorgen ervoor dat de voorlichtingsproducten die al klaar zijn beter vindbaar worden. Daarnaast besteden we aandacht aan de bekendheid van de beperking in horen én zien binnen de VG-sector.

Na de zomer ronden we een aantal projectactiviteiten af. Om vast een tipje van de sluier op te lichten: er is een start gemaakt met het (door)ontwikkelen van twee tipkaarten met tips voor communicatie, en voor het dagelijks leven. Ook zijn we bezig om bestaande voorlichtingsproducten die er al wel zijn, vindbaar te maken in een nog in ter richten ‘etalage’ op de website van DB-connect. Op de website van kennisplein gehandicaptensector wordt een nieuwe doelgroep met een beperking in horen én zien toegevoegd.

Ben je zelf benieuwd naar de uitkomsten van het behoefteonderzoek?  Er zijn twee versies gemaakt: een versie met tabellen en een versie zonder om de toegankelijkheid te vergroten.

 

Verslag behoefteonderzoek met tabellen

Verslag behoefteonderzoek zonder tabellen

Terug naar overzicht