Dit project is een vervolg op het project Voorlichting- en Kennisoverdracht Doofblind (2020-2022)

Als je niet goed hoort én niet goed ziet, dan heb je een beperking in horen én zien. Dit wordt ook wel doofblindheid genoemd. In het project ‘V&K Maak kennis met doofblindheid, een beperking in horen én zien’ delen we kennis en geven we voorlichting over een beperking in horen én zien. Op deze manier werken we aan meer bekendheid, bewustzijn en begrip voor (de mensen met) deze beperking. Het doel van dit project is dat iedereen bekend is met een beperking in horen én zien, want meer weten helpt om elkaar beter te begrijpen.

Doel

Het delen van kennis over een beperking in horen én zien, ook wel doofblindheid genoemd, waardoor er meer bekendheid, bewustzijn en begrip komt voor deze beperking.

Looptijd

2023-2026

Als je een beperking in horen én zien (doofblindheid) hebt, is meedoen in de samenleving niet altijd vanzelfsprekend. Het delen van kennis over deze beperking zorgt voor meer bekendheid, bewustzijn en begrip voor (mensen met) deze beperking. Op deze manier wordt de omgang met elkaar makkelijker en hopen we dat onze samenleving inclusiever en toegankelijker wordt. Dit bekent dat mensen met een beperking in horen én zien beter mee kunnen doen in de samenleving en dat ook zij gehoord én gezien worden.

In dit project delen we kennis over een beperking in horen én zien, ook wel doofblindheid genoemd. Dit doen we door het ontwikkelen en beschikbaar maken van voorlichtings- en kennisproducten. Zo’n product kan bijvoorbeeld een folder, infographic, website, workshop of e-learning zijn. De producten zijn bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met mensen met een beperking in horen én zien. Dit kunnen vrienden en familieleden van deze persoon zijn, maar ook mensen die werken binnen de gezondheidszorg en overheidsinstanties.

Het ontwikkelen van voorlichtings- en kennisproducten doen we met een team van onderzoekers, professionals uit de praktijk én mensen met een beperking in horen én zien zelf. Zo zorgen we er samen voor dat de producten die we maken ook echt nuttig zijn.

Picto V&K

Team

 • Emma Klaassen – onderzoeker & projectleider (Kentalis)
 • Erika Beerens – van Dijk – deskundige communicatie (Kentalis)
 • Liesbeth Cornelissen – activiteitenbegeleider (Kalorama)
 • Sylvia van Doorn – ervaringsdeskundige.
 • Annet Eikelboom – projectleider kennisontwikkeling (Kentalis)
 • Suzanne Koonen – professional met onderzoekstaken (Kentalis)
 • Annemarie de Lange – beleidsmedewerker (GGMD)
 • Trudy van Merbel – ambulant begeleider (Bartiméus)
 • Paul van Mil – ervaringsdeskundige
 • Charlotte vd Molengraft – ervaringsdeskundige
 • Linda Oevelen – consulent/therapeut VVB (Visio)
 • Cynthia van der Sluys – persoonlijk begeleider (Kalorama)
 • Mijkje Worm – gedragsdeskundige (Bartiméus)

Contact

Emma Klaassen, e.klaassen@kentalis.nl

Terug naar overzicht