Voorlichting en Kennisoverdracht Doofblindheid

In dit project gaat het om kennis en voorlichting over doofblindheid. We ontwikkelen verschillende producten voor mensen die in hun werk personen met doofblindheid tegen kunnen komen. Deze producten helpen om beter te begrijpen wat het is om met doofblindheid te leven en welke ondersteuning iemand met doofblindheid nodig heeft. De producten geven ook tips voor het omgaan met iemand met doofblindheid. Deze producten zijn ook bedoeld voor familie, vrienden en kennissen rondom mensen met doofblindheid. Met deze producten hopen we het begrip voor mensen met doofblindheid te vergroten en de omgang met elkaar te vergemakkelijken.

Meer weten helpt om elkaar beter te begrijpen

Looptijd: 2020 – 2022

Klik om te vergroten

De ondersteuning van mensen met doofblindheid vraagt om specifieke kennis en deskundigheid. Doofblindheid heeft invloed op alle aspecten van het leven. Voor mensen met doofblindheid is het daarom belangrijk dat de kennis over doofblindheid niet alleen binnen de zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking aanwezig is, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld bij organisaties die ondersteuning bieden (denk aan gemeenten), bij medische zorg (denk aan artsen) of bij ouderenzorg (denk aan thuiszorg of verpleeghuizen).

Met dit project willen we kennis over (het leven met) doofblindheid in de samenleving beschikbaar stellen en delen.

Via vragenlijsten en interviews peilen we de behoefte aan kennisdeling. We kijken welke producten het meest nodig zijn om te ontwikkelen.

Team

  • Charlotte van de Molengraft, ervaringsdeskundige
  • Paul van Mil, Kentalis, ervaringsdeskundige
  • Erika Beerens-van Dijk, Kentalis, Communicatiedeskundige
  • Marij Heijmans, Kentalis, Oriëntatie en mobiliteitstrainer
  • Annemarie de Lange, GGMD, beleidsmedewerker
  • Mijkje Worm, Bartiméus, gedragsdeskundige
  • Saskia Uiterwaal, Kalorama, maatschappelijk werker bij centrum voor doofblinden
  • Leonie Steijvers, Visio, manager KEI Kennis, Expertise en Innovatie
  • Ulrika Klomp, Kentalis, Senior onderzoeker
  • Annet Eikelboom, Kentalis, projectleider

Contact

Terug naar overzicht