DeelkrachtEen functionele definitie van doofblindheid opstellen – hoe doe je dat?

Een functionele definitie van doofblindheid opstellen – hoe doe je dat?

Doofblindheid is een gecombineerde visuele én auditieve beperking. Iemand met doofblindheid is dus slechthorend en slechtziend, slechthorend en blind, doof en slechtziend, of doof en blind.

In Deelkracht wordt gewerkt aan een functionele definitie van doofblindheid. Om doofblindheid te herkennen, wordt nu vaak alleen gekeken naar het gemeten verlies in horen en zien. Maar hoeveel iemand nog hoort of ziet, bepaalt niet altijd welke problemen iemand ervaart in het dagelijks leven. Daarom is er veel behoefte aan een definitie van doofblindheid die uitgaat van hoe iemand met doofblindheid functioneert in het dagelijks leven: een functionele definitie

In het project Functionele Definitie Doofblindheid werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen aan een functionele definitie van doofblindheid. De uiteindelijke functionele definitie moet landelijk gedragen worden door alle organisaties die zorg leveren aan mensen met doofblindheid binnen de zintuigelijk gehandicaptensector.

Om tot een functionele definitie van doofblindheid te komen worden verschillende onderzoeksmethoden ingezet. Zo is van mei tot juli een Delphistudie uitgevoerd. Hierin hebben 45 deelnemers (ervaringsdeskundigen en professionals) in totaal 3 keer een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst, waar twee versies van zijn gemaakt (één toegankelijk en één met jargon – met dezelfde vragen) bevatte stellingen en vragen rondom belangrijke topics op het gebied van een functionele definitie. De deelnemers ontvingen na elke ronde een terugkoppeling van de meest gegeven antwoorden, en kregen de kans hun eigen antwoord aan te passen. De resultaten van deze Delphistudie geven inzicht in zaken rondom de functionele definitie: we weten nu waar iedereen het al wél over eens is en waar men het nog niét over eens is.

Daarnaast zijn in totaal twee consensusbijeenkomsten georganiseerd, die allebei hun eigen doel hebben. Tijdens de eerste consensusbijeenkomst, online gehouden op vrijdag 24 september, werd gesproken over de vijf stellingen waar de ervaringsdeskundigen en professionals het nog niet over eens waren tijdens de Delphistudie. Deze bijeenkomst heeft ertoe geleid dat op (bijna) alle stellingen wél consensus is bereikt. Ook is er besproken waar een beschrijving van een functionele definitie van doofblindheid aan moet voldoen. Tijdens de tweede consensusbijeenkomst, die live plaatsvindt op vrijdag 15 oktober, gaan de onderzoekers, samen met ervaringsdeskundigen en professionals de functionele definitie van doofblindheid beschrijven.

Meer weten over dit project? Kijk dan bij het project Functionele Definitie Doofblindheid.

Terug naar overzicht