DeelkrachtEerste resultaten behoeftepeiling Project Inclusie

Eerste resultaten behoeftepeiling Project Inclusie

Voor het project Inclusie hebben we in kaart gebracht welke behoefte dove en slechthorende kinderen en jongeren hebben als gaat om buitenschoolse activiteiten. De eerste resultaten zijn binnen!

Wat hebben we onderzocht?
In dit onderzoek keken we naar verschillende punten:

  • Activiteiten: Aan welke activiteiten doen dove en slechthorende kinderen en jongeren in Nederland al mee en wat zouden zij nog meer willen doen?
  • Met wie: Doen zij activiteiten meestal met horende leeftijdsgenoten of met dove/slechthorende leeftijdsgenoten samen enmet wie zouden zij dit het liefste willen?
  • Belemmeringen: Waar lopen ze tegenaan? Lopen ze ergens tegenaan? En waar ligt het aan als zij niet alle activiteiten doen die ze zouden willen doen? Ligt dat bijvoorbeeld aan drempels in de communicatie of aan vermoeidheid of aan iets anders?

De resultaten
Het onderzoek heeft verrassende en bruikbare inzichten opgeleverd voor iedereen die zich bezighoudt met activiteiten voor de jonge DSH doelgroep. De uitkomsten van het onderzoek kun je lezen in onze producten:

  • Bekijk onze korte en visuele de samenvatting om snel een beeld te krijgen van de uitkomsten.
  • Lees ons rapport voor meer detail en meer onderwerpen, zoals behoeften aan contact/vriendschappen en gebruik van sociale media. Voor onderzoekers geeft het rapport handige tips wat betreft het doen van vragenlijstonderzoek in NGT.
Terug naar overzicht