DeelkrachtGezocht: dove/slechthorende kinderen van 8-10 jaar (groep 5/6) in regulier onderwijs en hun ouders

Gezocht: dove/slechthorende kinderen van 8-10 jaar (groep 5/6) in regulier onderwijs en hun ouders

Voor een pilot met het pakket S I G N zijn we op zoek naar dove of slechthorende kinderen van 8 tot 10 jaar en hun ouders. We zoeken kinderen die naar school gaan in het reguliere onderwijs.

S I G N staat voor Samen Inclusief / Gebaren en Netwerken. Als onderdeel van S I G N is voor dove of slechthorende kinderen in de reguliere setting een online gebarencursus ontwikkeld waar we graag mee aan de slag willen. Het pakket richt zich niet enkel op kinderen. Om gebaren te leren en te gebruiken kan het voor een kind vaak nuttig zijn als ook zijn omgeving inzicht heeft in de mogelijkheden die er zijn. Daarom biedt S I G N ook handvatten die ervoor zorgen dat ouders/verzorgers, leraren, voetbaltrainers en de docent van de knutselclub inclusief gaan denken en handelen. Het maken van de connectie tussen dove of slechthorende kinderen en hun omgeving staat daarom centraal in deze cursus. Horende mensen kunnen ontzettend veel leren van dove of slechthorende kinderen!

Ken of ben jij iemand die wilt meedoen aan deze pilot, lees dan snel verder!

De pilot bestaat uit drie belangrijke onderdelen:

  • Een online gebarencursus van 3 x 3 lessen
    voor dove/slechthorende kinderen – gebaren / bewustwording / identiteit
  • Een e-learning module + webinar
    voor ouders en beroepskrachten – ondersteuning / bewustwording / effectieve strategieën
  • Twee netwerkdagen
    voor kinderen en ouders – één netwerkdag voorafgaand aan de gebarencursus, op 6 november 2021, en één na afloop, op 23 april 2022.

Aan de pilot kunnen 14 kinderen uit heel Nederland meedoen, de cursus is immers online. De twee netwerkdagen vinden plaats in Utrecht. Voor de gebarencursus worden per groep data afgesproken. De lessen vinden plaats van 16:00-17:00 uur op een doordeweekse dag.

online gebarencursus

Het eerste blok start half november. Het tweede blok half januari, het derde blok half maart. De e-learning is vanaf de eerste netwerkdag beschikbaar en kan in eigen tijd worden doorgenomen. Het webinar zal in januari plaatsvinden. Aan het deelnemen aan deze pilot zijn geen kosten verbonden. Reiskosten kunnen worden vergoed.

Meer informatie of meedoen?

Mail dan naar Arie Terpstra a.terpstra@kentalis.nl of Belinda van der Aa b.vd.aa@auris.nl.

Meer informatie over het project kun je lezen bij Communicatiecursussen leerlingen.

Terug naar overzicht